Muntlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til justis- og beredskapsministeren

Muntlig spørsmål, datert: 22.05.2024. Besvart: 22.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvilke strakstiltak departementet og statsråden jobber med for å bekjempe vold mot og drap på kvinner

May 24, 2024 - 12:30
 0
Muntlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til justis- og beredskapsministeren
Muntlig spørsmål, datert: 22.05.2024. Besvart: 22.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvilke strakstiltak departementet og statsråden jobber med for å bekjempe vold mot og drap på kvinner