Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til energiministeren. Besvart: 29.05.2024 av energiminister Terje Aasland

Mitt spørsmål går også til energiministeren. Mens han kommer opp, kan jeg si at det eneste svaret på Melkøya er karbonfangst og -lagring for gasskraftverk. Norge skal kutte 55 pst. av utslippene våre innen 2030, og vi skal gjøre det sammen med EU. Dette har vi også meldt inn til FN. Det EU gjør nå, er å lage et omfattende regelverk for å nå disse målene. Det innføres direktiver og regelverk nærmest månedlig og i et stort tempo for å nå dette målet, mens Norge henger lenger og lenger etter med å innføre nye direktiver. Jeg synes egentlig det er synd at jeg må stille dette spørsmålet en gang til, for jeg har stilt det mange ganger før. Det gjelder fornybardirektivet, som det stilles spørsmål om enda en gang - det er ikke kommet på plass. Energikommissæren Kadri Simson har kommet med et krav til Norge om at dette må innføres innen 13. august. Statsråden svarte også innen 13. mai, men det framstår ikke akkurat som at det er noe større tempo i det arbeidet regjeringen legger fram. Statsministeren har også svart her i salen, hvor han heller ikke kommer med noe tydelig signal om at dette nå skal gjennomføres i norsk rett, altså at regjeringen kommer til Stortinget. Mitt spørsmål til statsråden er ganske enkelt: Når vil regjeringen legge fram fornybardirektivet for Stortinget, og vil vi følge opp de forventningene EU har, sånn at vi ikke får en ytterligere konflikt med EU innenfor dette feltet?

May 30, 2024 - 15:30
 0
Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til energiministeren. Besvart: 29.05.2024 av energiminister Terje Aasland
Mitt spørsmål går også til energiministeren. Mens han kommer opp, kan jeg si at det eneste svaret på Melkøya er karbonfangst og -lagring for gasskraftverk. Norge skal kutte 55 pst. av utslippene våre innen 2030, og vi skal gjøre det sammen med EU. Dette har vi også meldt inn til FN. Det EU gjør nå, er å lage et omfattende regelverk for å nå disse målene. Det innføres direktiver og regelverk nærmest månedlig og i et stort tempo for å nå dette målet, mens Norge henger lenger og lenger etter med å innføre nye direktiver. Jeg synes egentlig det er synd at jeg må stille dette spørsmålet en gang til, for jeg har stilt det mange ganger før. Det gjelder fornybardirektivet, som det stilles spørsmål om enda en gang - det er ikke kommet på plass. Energikommissæren Kadri Simson har kommet med et krav til Norge om at dette må innføres innen 13. august. Statsråden svarte også innen 13. mai, men det framstår ikke akkurat som at det er noe større tempo i det arbeidet regjeringen legger fram. Statsministeren har også svart her i salen, hvor han heller ikke kommer med noe tydelig signal om at dette nå skal gjennomføres i norsk rett, altså at regjeringen kommer til Stortinget. Mitt spørsmål til statsråden er ganske enkelt: Når vil regjeringen legge fram fornybardirektivet for Stortinget, og vil vi følge opp de forventningene EU har, sånn at vi ikke får en ytterligere konflikt med EU innenfor dette feltet?