STORTINGET

bg
Representantforslag  om lovregulering av skjulte etterforskningsmetoder

Representantforslag om lovregulering av skjulte etterforskningsmetoder

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri...

bg
Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis-...

Synes justisministeren at dette er akseptabelt og hva vil hun evt. konkret foreta...
bg
Representantforslag om å heve strafferammen for menneskehandel

Representantforslag om å heve strafferammen for menneskehandel

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge...

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Om lag 150 unge personer ba om assistanse fra norske ambassader i fjor, for å få...

bg
Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis-...

Viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1569. Kan det gis en konkret oversikt over...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Når vil statsråden komme med en avklaring om en eventuell reversering av domstolsreformen?

bg
Muntlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren. Besvart: 08.03.2023 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Muntlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til...

Om regjeringen fast ved at den ikke vil anerkjenne holodomor som et folkemord

bg
Spørretimespørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 08.03.2023 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til arbeids-...

Om kva statsråden gjer for å få på plass fungerande ordningar for svangerskap og...

bg
Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 15.03.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren....

I fjor valgte regjeringen å la Forsvarets logistikkavtale med Wilhelmsen-rederiet,...

bg
Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren. Besvart: 15.03.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren....

Etter en prosess som ikke kan sies å ha gått på skinner, fikk Vy 3. mars tildelt...

bg
Spørretimespørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til klima- og miljøministeren. Besvart: 15.03.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Spørretimespørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til klima- og...

Strengere statlige krav til rensing av avløp krever enorme investeringer i nye renseanlegg....

bg
Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren. Besvart: 15.03.2023 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren....

FN advarte sent i 2022 om en kommende hungersnød i Somalia i løpet av 2023. Nå anslår...

bg
Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 15.03.2023 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kommunal-...

Har Arbeidarpartiet sin fylkesordførarkandidat i Vestland rett når han seier til...

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 15.03.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

I statsbudsjettet flyttet regjeringen viktige krisetjenester som Kirkens SOS og...

bg
Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 15.03.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren....

Jernbanedirektoratet har tildelt hele togtrafikken på Østlandet til Vy-gruppen etter...

bg
Representantforslag om å tillate forsøk med lokale rusreformer

Representantforslag om å tillate forsøk med lokale rusreformer

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby, Ingvild...

bg
Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon)

Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag...

Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk...

bg
Endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.)

Endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig...

Endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.)

bg
Representantforslag om styrking av rikets sikkerhet og kontraetterretning

Representantforslag om styrking av rikets sikkerhet og...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland, Ine Eriksen...

bg
Endringar i straffegjennomføringsloven (tilsynsråd for kriminalomsorga)

Endringar i straffegjennomføringsloven (tilsynsråd for...

Endringar i straffegjennomføringsloven (tilsynsråd for kriminalomsorga)

bg
Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til justis- og...

Spørretimespørsmål, datert: 02.03.2023. Besvart: 08.03.2023 av justis- og beredskapsminister...

bg
Spørretimespørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til statsministeren

Spørretimespørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til...

Spørretimespørsmål, datert: 27.02.2023. Spørsmålet er trukket tilbake. Om statsministeren...

bg
Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis-...

Spørretimespørsmål, datert: 02.03.2023. Besvart: 08.03.2023 av justis- og beredskapsminister...

bg
Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til...

Spørretimespørsmål, datert: 02.03.2023. Besvart: 08.03.2023 av justis- og beredskapsminister...

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 13.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Hvilken rolle er de nyopprettede polititjenestestedene tiltenkt i kampen mot nettovergrep...

bg
Representantforslag om en stortingsmelding om kvinners soningsforhold

Representantforslag om en stortingsmelding om kvinners...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kari Elisabeth...

bg
Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Når kan de 17 organisasjonene forvente svar på sitt opprop angående evalueringen...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis-...

Hvilke kriterier er vektlagt ved fordelingsnøkkelen for de 75 millionene til politidistriktene...

bg
Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis-...

Kan statsråden gi en oversikt over hvordan de nye tiltakene i handlingsplan mot...

bg
Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren. Besvart: 08.03.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren....

Modum Bad har gjennom mange år bygd opp et veldig omfattende behandlingstilbud for...

bg
Muntlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til barne- og familieministeren. Besvart: 08.03.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Muntlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til barne-...

Mitt spørsmål går til barne- og familieministeren, og jeg vil begynne med å gratulere...

bg
Muntlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til forsvarsministeren. Besvart: 08.03.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Muntlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til forsvarsministeren....

Det har den siste tiden blitt satt fokus på seksuell trakassering og overgrep i...

bg
Muntlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 08.03.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Muntlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren....

Ukrainske styrker forbruker nå like mye ammunisjon daglig som et mindre europeisk...

bg
Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren. Besvart: 08.03.2023 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren....

I dag vil kampen for kvinners rettigheter i Iran prege 8. mars-tog over hele verden....

bg
Representantforslag om å standardisere forenklet forelegg for overtredelse av vegtrafikk- og småbåtloven slik at det bøtelegges etter siktedes inntekt

Representantforslag om å standardisere forenklet forelegg...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Cato Brunvand...