STORTINGET

bg
Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren. Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren....

Vanlige lønnsarbeidere kan ikke true med å forlate Norge hvis de ikke får det som de vil. Deler av overklassen ser derimot ut til å ha et - hva skal jeg si - litt mer pragmatisk forhold til landet vårt. I en spørreundersøkelse som ble omtalt i Kapital, blant svært rike nordmenn, så svarer over 60 pst. at de i høy grad vil vurdere å ta med seg formuen ut av landet dersom formuesskatten settes betydelig opp etter et regjeringsskifte. Dette er ekstremt rike mennesker som ikke på noen måte har skapt...

bg
Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren. Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren....

Fremskrittspartiet og Høyre har hatt en veldig naiv markedstro i beredskapsarbeidet, at markedet aldri svikter selv om beredskapen blir utfordret. Vi har lest koronakommisjonens vurderinger som vi fikk for kort tid siden, og som var veldig krystallklar på flere konklusjoner. Jeg har lyst til å lese hva høyeste embedsmann i Helsedepartementet sa til kommisjonen: I krisen var det altså ikke mulig å kjøpe smittevernutstyr - som noe så enkelt som munnbind. Regjeringen hadde gjort et aktivt valg - eller...

bg
Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren. Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren....

Regjeringen har de siste månedene skrytt uhemmet av sin egen klimapolitikk, og regjeringens spinndoktorer har klart å få uttrykk som «historisk taktskifte» til å figurere i mediene siden januar. Det er for så vidt riktig at norske utslipp har gått ned. Det er bare det at utslippskuttene er så små og det går så langsomt at man nesten må bruke forstørrelsesglass for å se det. Vi snakker om knapt 1 pst. i året siden 2013 - kanskje mindre, for for noen uker siden avdekket SSB en feil i utslippsregnskapet...

bg
Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og...

Hvordan har regjeringen og Frp klart det kunststykket å ansette flere tusen i politiet siden 2013 uten å få til en eneste ekstra patrulje i hele landet, men mange stede tvert imot fått færre patruljer?

bg
Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til...

Mener justisministeren at Norges voldtektsbestemmelse per i dag sikrer personer som er utsatt for seksuell omgang uten samtykke et tilstrekkelig og godt rettsvern, og hvordan vil ministeren ivareta rettsvernet til personer som er utsatte for seksuell omgang uten samtykke i påvente av Straffelovrådets vurdering av gjeldende rett, og en eventuell påfølgende endring i straffeloven som legger mangel på samtykke til grunn i straffelovens voldtektsbestemmelse § 291?

bg
Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og...

Hvilke menneskerettslige vurderinger er gjort for den praksis på Trandum som innebærer isolasjon, rett til besøk av familie, restriksjoner og begrensninger, samt ivaretakelse av klagerett overfor de internerte og har justisministeren klargjort at det skal gjøres individuelle vurderinger av hver enkeltes situasjon?

bg
Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til...

Kan statsråden redegjøre for regelverket og UDIs praksis ved anbudskonkurranse, og om det er vurdert å stille krav om virksomhetsoverdragelse?

bg
Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-...

Viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1934 (2020-2021). Vil statsråden gjøre det enklere å få til en alternativ mottaksplass i lys av den spesielle situasjonen som nå foreligger som følge av omleggingen til ny mottaksstruktur og lavere ankomster, noe som gjør at mange godt etablerte barn og voksne må flytte fra alt som er kjent, og vil regjeringen ta initiativ til at en alternativ mottaksplass på visse vilkår blir en rettighet?

bg
Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

I Statsadvokatens inspeksjonsrapport som gjennomgjekk 12 saker knytta til mishandling i nære relasjonar konkluderer Agder Statsadvokatembete den 21. januar: «Summen av ren liggetid og sen saksbehandling har i samtlige saker blitt for lang, og i enkelte tilfeller kan det konstateres brudd på EMK artikkel 6 om retten til rettergang innen rimelig tid». Kvifor er saksbehandlinga i desse alvorlege sakene så lang at Statsadvokaten konstaterer brot på EMK artikkel 6 når eitt av måla med «nærpolitireforma»...

bg
Endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til informasjonsdeling)

Endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til...

Endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til informasjonsdeling)

bg
Muntlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Muntlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-...

Muntlig spørsmål, datert: 28.04.2021. Besvart: 28.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Om den historiske sentraliseringen som har vært av norsk politi, med eksempel i at politiarresten på Hamar er den eneste som er igjen i Innlandet, et fylke større enn Danmark

bg
Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal-...

Siden 2013 har norske kommuner tatt nabopraten og kjørt omfattende prosesser knyttet til kommunestruktur. Utallige timer og kroner er brukt. I Adresseavisen 21. februar skriver statsråden som svar på avisens ønske om tydeligere statlige føringer i kommunereformen: "I denne stortingsperioden er ikke det aktuelt." Det kan tyde på at statsråden mener det er aktuelt i neste periode. Hvorfor respekterer ikke statsråden de valg innbyggere og folkevalgte har tatt for eksempel i Marker, Råde og Hvaler?

bg
Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til distrikts-...

Fra 2013 til 2019 mistet 14 kommuner i Hedmark statlige arbeidsplasser, ifølge en oversikt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nord-Odal har tapt 42 arbeidsplasser, Stange 30, Våler 28, Eidskog 22, Åmot 20, Alvdal 9, Folldal 7, Løten 14, Rendalen 8, Sør-Odal 6, Tolga 5, Åsnes 3, Ringsaker 2 og Os 1. Samtidig er befolkningsnedgangen i Hedmark og Oppland på sitt sterkeste siden 1995, og befolkningen sentraliseres til de største kommunene. Synes statsråden at regjeringens sentralisering av...

bg
Spørretimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren. Besvart: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørretimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren....

Havarikommisjonen etter fregatthavariet i november 2018 konstaterer i sin rapport 21. april at havariet kunne vært unngått, men besetningen hadde ikke blitt gitt "gode nok forutsetninger til å kunne håndtere scenarioet de stod i ulykkesnatten". For lite tid og ressurser var blitt satt av til å øve på komplekse havarisituasjoner. I tillegg til tapt forsvarsevne beløper de økonomiske kostnadene etter havariet seg til flere milliarder kroner. Hvilke vurderinger gjør statsråden av ansvar og konsekvenser...

bg
Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps-...

I norsk skole er det vanlig at ungdomspolitikere, interesseorganisasjoner og næringsliv kan besøke skoler og være en del av undervisningsopplegget. Den 24. april kunne vi lese i Vårt Land at bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har møtt over 5 000 elever siden 2019. Dette vil Sosialistisk Venstreparti nå ha en slutt på, og de ønsker å forby oljenæringen å kunne møte elever på skolen. Hva tenker statsråden om forslaget fra Sosialistisk Venstreparti, og er dette noe også regjeringen vil vurdere?

bg
Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til distrikts-...

Fra 2013-2019 mistet Oppland 269 statlige arbeidsplasser. Når arbeidsplassene flyttes må folk flytte etter. SSBs befolkningsoversikt for 2020 konkluderer med at Oppland og Hedmark har hatt den største befolkningsnedgangen siden 1995. Oppland har flest nasjonalparker i landet, og i enkelte kommuner er 80 prosent av områdene vernet. Det er etablert kompetansesentre som har oppgaver tilknyttet verneområdene. Vil statsråden sørge for at statlige arbeidsoppgaver og arbeidsplasser flyttes fra direktorat...

bg
Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal-...

Dagens regjering har gjennomført en rekke sentraliseringsreformer, blant annet gjennom tvangssammenslåing av kommuner og fylker. Skedsmo, Sørum og Fet ble tvunget sammen til tross for resultatet av folkeavstemning i alle tre kommuner. Regjeringen har sagt at kommunereformen skal fortsette. Daværende kommunalminister ga i svar til undertegnede 10. september 2019 støtte til lokale Høyre-politikere på Øvre Romerike som jobber for sammenslåing. Mener statsråden det bør gjennomføres nye kommunesammenslåinger...

bg
Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren. Besvart: 05.05.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren....

USAs president Joe Biden gikk til valg på et offensivt klimaprogram, blant annet et forslag om globalt moratorium mot oljeleting i Arktis. Men i en uttalelse til NTB 22. april sa statsminister Erna Solberg at "vi har ingen planer om å endre vår oljepolitikk på grunn av dette". Uttalelsen kom samme dag som Biden arrangerte et toppmøte for å sette fart på internasjonalt klimasamarbeid. Er det slik å forstå at Norge vil motarbeide et eventuelt formelt initiativ fra USA til et globalt moratorium mot...

bg
Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren. Besvart: 05.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og...

Nå er det vår i Nordland. Reinen kalver, og smålammene slippes på beite sammen med voksensauene. Rein, sau og andre beitedyr er bærekraftig og klimavennlig matproduksjon som også bidrar til å holde det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet oppe. Dette kunne vært en idyll, men i mange områder av fylket er det store tap av beitedyr på grunn av rovvilt. Bedre bestandsreguleringer etterspørres, spesielt på gaupe og på jerveaktivitet i kystnære områder. Er statsråden tilfreds med at dagens politikk...

bg
Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren. Besvart: 05.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren....

Vegloven § 27 åpner for at bompenger kan benyttes "til investeringar i faste anlegg og installasjonar for kollektivtrafikk på jernbane, inkludert sporveg og tunnelbane". Jernbaneutbygginger er kostbare, og regjeringen har ikke maktet å prioritere midler til vedtatte utbyggingsformål på jernbanen, og målene for gods på bane virker fjernere enn noensinne. Vil statsråden vurdere å bruke bompenger fra store, trafikkerte veier til å finansiere jernbaneutbygginger på samme strekning der det er stort behov?

bg
Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

Ved dei om lag 120 lensmannskontora som vart lagde ned i 2017, forsvann 350 politiårsverk. I tillegg har over om lag halvparten av dei gjenverande politistasjonane og lensmannskontora mista tilsette gjennom den såkalla "nærpolitireforma", jf. SSB. Korleis ser statsråden for seg at ressursane skal finne kvarandre ved alvorlege hendingar når regjeringa har sørgt for at dei ikkje lenger eksisterer og/eller er bygd ned i store delar av landet?

bg
Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Besvart: 05.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings-...

Årets helse- og trivselsundersøkelse blant norske studenter viser at 45 prosent sliter psykisk og over halvparten er ensomme. Dette er langt flere enn tidligere. Andelen som sier de sliter med alvorlige psykiske plager, har økt fra 32 prosent i 2018 til 45 prosent i 2021. Andelen som sier de har selvmordstanker, er nesten doblet. Dette er skremmende tall og kan føre til stort frafall. Hvilke konkrete tiltak har regjeringen iverksatt for å bedre studentenes trivsel, og hva gjør regjeringen for å...

bg
Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp)...

Statsråden har tidligere vist til regjeringens "formidable distriktssatsing". Nordland er det fylket som har mistet flest statlige arbeidsplasser i kommuner med lavest sentralitet under denne regjeringen. Hele 298 arbeidsplasser er borte der de trengs mest. Fylkets ene kommune i sentralitetsklasse 3 har fått tilført 306 statlige arbeidsplasser. Synes statsråden at flytting av statlige arbeidsplasser til kommuner i laveste sentralitetsklasse vil være et effektivt virkemiddel for vekst, og vil det...

bg
Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren. Besvart: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren....

Det er ei utfordring å skaffe nok folk til nytt MPA-miljø på Evenes, både støttepersonell, teknikarar og pilotar. Konsekvensen av regjeringa sitt vedtak i 2016 om å leggje ned Andøya var ei rasering av eit MPA-miljø som var bygd opp gjennom fleire tiår. Å samle maritim overvaking og QRA på Evenes, nok ei av Høgre sine sentraliseringar, har som andre sentraliseringsvedtak frå regjeringa negative konsekvensar. Korleis vil statsråden sikre at sentraliseringa ved Evenes ikkje fører til svekt norsk operativ...

bg
Spørretimespørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Spørretimespørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til distrikts-...

Hordaland har hatt ein auke i statlege arbeidsplassar på 2 920 i perioden 2013-2019. Men auken i Bergen kommune har vore på 3 165, slik at det har vore ein reell nedgang i distrikta. Voss kommune har hatt ein nedgong på 90 arbeidsplassar og Ulvik kommune ein nedgang på 20 arbeidsplassar. Også i politiet er det sentralisert. I Odda hadde politiet, ifølgje SSB, 31 tilsette i 2016, medan det var 27 tilsette i 2020. Kva gjer regjeringa for å snu sentraliseringstrenden og sikre distrikta i Hordaland...

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Kan statsråden redegjøre for hvordan styrkingen av Sivilforsvarets budsjett på 25. mill. kroner, som følge av budsjettenigheten mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, har blitt fordelt og hvordan Stortingets forutsetninger for anvendelsen av disse midlene har blitt ivaretatt?

bg
Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)

Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings-...

Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)

bg
Endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse)

Endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse)

Endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse)

bg
Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder...

Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

bg
Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning)

Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud...

Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning)

bg
Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.)

Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes...

Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.)

bg
Endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven mv.)

Endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig...

Endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven mv.)

bg
Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.)

Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring...

Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.)

bg
Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 03.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp)...

Nordland har over 25 pst. av Norges kystlinje. I fjor sommer var det totalt to tilgjengelige politibåter i Nordland politidistrikt. Ifølge Politiforum var det i 2018 fire båter tilgjengelig for politiet i Nordland. Hvor mange politibåter vil være operative langs kysten i Norge denne sommeren og mener justis- og beredskapsministeren at to båter langs en kystlinje på 26 496 kilometer utgjør god beredskap for politiet i Nordland?

bg
Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og familieministeren. Besvart: 03.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og...

Viser til flere oppslag i Avisa Hordaland bla. 27.4 og 9.4. På Voss sitter en familie fra Syria, som er godt integrert. De risikerer nå å bli sendt ut av Norge fordi de på flukten fra Syria fikk armensk pass. Barna var 1 og 2 år gamle da de kom til Norge i 2013 og kjenner bare til det livet de lever her. Regjeringen har sagt at de vil gjennomgå praksis i utvisningssaker for å sikre hensynet til barn. Hva vil barneministeren gjøre for å sikre at ikke barn blir sendt ut i påvente av den varslede gjennomgangen?