STORTINGET

Endringer i politiloven og vaktvirksomhetsloven (virkeo...

Endringer i politiloven og vaktvirksomhetsloven (virkeområde mv.)

Endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed et...

Endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning)

Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- o...

Jeg vil derfor utfordre statsråden på om politiet i Grenland vil få tildelt mer ...

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Hva er begrunnelsen for innskrenkingen i UDIs adgang til å benytte underkilder f...

Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til j...

I en fersk tale i Islam Net i Oslo ble det presentert "et budskap til jødene", s...

Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til justis-...

Etter straffelovens § 56 kan personer fratas retten til å ha en stilling eller u...

Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til ju...

Kva rolle ser statsråden for seg at Samarbeidsutvalet for forliksråd og namsmenn...

Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- ...

Kan justisministeren redegjøre for hvor mange saker om ulovlig omskjæring av jen...

Endringer i gjeldsordningsloven mv. (effektivisering og...

Endringer i gjeldsordningsloven mv. (effektivisering og forenkling av gjeldsordn...

Felles verdier - felles ansvar Styrket innsats for fore...

Felles verdier - felles ansvar Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av...

Endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.)

Endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.)

Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til j...

Vil Justisministeren umiddelbart stille utsending i etiopia-saker i bero og nytt...

Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til justis- og...

Hvilke ressurser vil Justisdepartementet sette av for å håndheve forbudet mot tø...

Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til forsv...

Kva vil statsråden gjere med at russiske statsborgarar med tilknyting til Putins...

Muntlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til statsmin...

Det går for tida føre seg eit opent seminar i regjeringspartia om kva regjering...

Muntlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til st...

For å spise den norskproduserte maten må man ha tenner - det får fungere som en...

Muntlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til statsminis...

Forrige uke besøkte jeg Vegard Vigdenes. Han er nestleder i Bonde- og Småbrukar...

Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsminister...

Jeg har registrert at regjeringen bruker mye tid på å forsøke å snakke om alt s...

Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsmini...

Det er krise i politiet. Advarslene kommer fra snart hele linjen, fra Politidir...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Er det slik at norsk politi driver med kartlegging av personer som deltar i fred...

Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til ...

Gitt regjeringens stadfesting i Hurdalsplattformen om at man så raskt som mulig ...

Spørretimespørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til ...

Utenriksministeren har frarådet norske selskaper handel eller investeringer som ...

Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kom...

Nye tall fra Samfunnsøkonomisk analyse, laget for Huseierne, viser at kommunale ...

Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og om...

Adgangen til å reservere til ideelle organisasjoner retten til å delta i konkurr...

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

En tidligere psykolog forgrep seg seksuelt på en rekke pasienter fra 1960-tallet...

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksm...

EUs energikommisær Kadri Simson har i et brev til regjeringen varslet mottiltak ...

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til energimini...

På spørsmål fra avisen Nationen om innføringen av fjerde energimarkedspakke, et...

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til fiskeri- ...

Det meste av norsk sjømat eksporteres ubearbeidet ut av Norge, uten å skape akti...

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samfe...

Vi ser no eit gryande folkeopprør mot bompengenivået i fleire prosjekt rundt omk...

Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdsel...

En del fylkeskommuner har begrenset økonomi. Dette resulterer i kutt i kollektiv...

Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold ...

Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024-2...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Hvordan vil justisministeren følge opp saken, og slik forhindre at liknende eien...

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og b...

Hva vil justisministeren gjøre for å sikre innsattes soningsforhold?

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Kan statsråden forklare hvordan hun begrunner at utlendingsforskriften §16-4 ikk...

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Ville de norske utfordringene knyttet til europeisk politi- og påtalesamarbeid o...