STORTINGET

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Hvordan har de menneskelige hensynene blitt vektlagt i utlendingsmyndighetenes behandling...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Viser til at regjeringen foreslår øke bevilgningen til kriminalomsorgen med 100...
bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Vurderer statsråden at det er et behov for å lovfeste politiets bruk av informanter,...

bg
Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis-...

En 33 år gammel mann ble skutt i fjor i Tønsberg. Forut for drapet brukte politiet...

bg
Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til justis- og...

I 2021 ble 180 mindreårige satt i politiarrest, som var en nedgang fra 2020. Minst...

bg
Spørretimespørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til næringsministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til næringsministeren....

Om statsråden mener at en utfasing av konkurransefremmende tiltak i meierisektoren...

bg
Spørretimespørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til finansministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til finansministeren....

Om det er regjeringens politikk å fase ut konkurransefremmende tiltak innen meieri...

bg
Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren. Besvart: 23.11.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til...

Om hva statsråden har å si om usikkerheten som små og mellomstore bedrifter påføres...

bg
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 30.11.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren....

Denne måneden har strømprisene og temperaturene svingt voldsomt, mens strømstøtten...

bg
Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Besvart: 30.11.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings-...

I Norsk Læringsakademi Høgskolens verdidokument heter det at "[e]kteskapet mellom...

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 30.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Siden regjeringen ikke vil svare ALS-syke Cathrine når hun har sendt flere e-poster...

bg
Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 30.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren....

Mange familier sliter med å få endene til å møtes. Egenandeler i helsetjenesten...

bg
Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til landbruks- og matministeren. Besvart: 30.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til landbruks-...

Kan statsråden redegjøre for Stortinget om hvem som har det overordnede og konstitusjonelle...

bg
Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 30.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

FN ber innstendig om at ingen land sender afghanere tilbake til Afghanistan grunnet...

bg
Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren. Besvart: 30.11.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren....

I ordinær spørjetime onsdag den 16. november svarte statsråden overhovudet ikkje...

bg
Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren. Besvart: 30.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren....

Til E24 den 2. november kommer statsråden med udokumenterte påstander om at regjeringen...

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 30.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren....

NRK Brennpunkt har sett nærmere på bremsetester av vogntog. Her kom det frem flere...

bg
Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 30.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse-...

"Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp", sier Hurdalsplattformen....

bg
Representantforslag om kontroll ved fotlenke med GPS-sender ved forvaringsdømtes permisjon fra soning

Representantforslag om kontroll ved fotlenke med GPS-sender...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Tor André...

bg
Representantforslag om gjennomgang av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse og alternativer til denne

Representantforslag om gjennomgang av ordningen med statlig...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland og Ingunn Foss...

bg
Representantforslag om bedre personvern på sosiale medier

Representantforslag om bedre personvern på sosiale medier

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn,...

bg
Representantforslag om en uavhengig granskning av spesialenheten

Representantforslag om en uavhengig granskning av spesialenheten

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Grunde Almeland og...

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 29.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Hvilket hjemmelsgrunnlag er det regjeringen benytter for å transportere 20 illegale...

bg
Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til utenriksministeren. Besvart: 29.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til utenriksministeren....

Hvilke vurderinger ligger bak at regjeringen har besluttet å hente migranter fra...

bg
Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 29.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren....

Då Frp leia justisdepartementet fekk UDI instruks om å vurdere tilbakekall av opphaldsløyvet...

bg
Representantforslag om å sikre oppreisning for ulovlige nakenvisitasjoner

Representantforslag om å sikre oppreisning for ulovlige...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Cato Brunvand...

bg
Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis-...

Hvordan vil statsråden løse problemene slik at flyktninger, særlig fra Ukraina,...

bg
Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-...

Vil justisministeren sikre mer bruk av skjønn i behandlingen av søknader for ureturnerbare...

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Hvor mange beslutninger om våpenvistasjoner i medhold av politiloven § 7a har blitt...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Har statsråden vurdert hvordan forslaget om å redusere bevilgningen til nemdmøter...

bg
Representantforslag om at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart, om at politiet skal ha nødvendige virkemidler til bekjempelsen av narkotikakriminalitet, og om å sikre rusavhengige bedre oppfølging

Representantforslag om at bruk og besittelse av narkotika...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Dag-Inge...

bg
Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til...

Spørretimespørsmål, datert: 04.11.2022. Besvart: 23.11.2022 av justis- og beredskapsminister...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål, datert: 10.11.2022. Fremsatt av: Sveinung Stensland (H). Besvart:...

bg
Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks-...

Om regjeringen vil ta initiativ til å pålegge Statskog å bruke eiendommen Meraker...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Om hvordan statsråden ser for seg at domstolene skal gjennomføre en reversering...