STORTINGET

Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og...

Kan justisministeren redegjøre for hvordan beredskapen og tilgjengeligheten er f...

Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Oslo-politiet slår alarm. De frykter mer kriminalitet som en følge av at det har...

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og e...

Når regjeringen ikke klarer å sikre stabile, rimelige strømpriser til folk og fo...

Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskap...

Kunnskapsministeren (an)befaler skolene: mobilen skal bort. Her er det ministere...

Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Lovforslaget om å innføre bestemmelsen i § 26 tredje ledd i statsborgerloven, om...

Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Etter 18 år i Norge mistet en kvinne oppholdstillatelsen sin, etter at hun og mo...

Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskap...

Næringsrik og nok mat er en forutsetning for at barn skal kunne utvikle seg og l...

Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og ...

Den 14. november var verdens diabetesdag. Dagens Medisin publiserte en sak der D...

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samfe...

Yr gjorde jobben sin og varslet om snø og vanskelige kjøreforhold, men det ser u...

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Helse- og omsorgsministeren har tidligere uttalt at avslag på søknad om kontinue...

Spørretimespørsmål fra Olve Grotle (H) til finansminist...

I vår vedtok Stortinget grunnrenteskatt på havbruk. Som kjent er det òg fastsett...

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til helse- og...

Akuttmottaket i Lofoten har mer enn 3 000 innleggelser for øyeblikkelig hjelp i ...

Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og om...

«[H]vilket sykehus har de store bemanningsutfordringene og i forhold til hvilke ...

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Mener ministeren at endringer i loven om voldserstatning har hatt de ønskede eff...

Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til ...

En henvendelse til politiet fra en sykkelaktivist viser at 2240 av 2318 anmeldte...

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Hvor stor andel av norske fengselsceller har per i dag ikke installert og tatt i...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Ville bruk av den kinesiske applikasjonen TikTok på en digital tjenesteenhet med...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Kan justisministeren gjøre rede for hvordan politidistriktene og støttesentrene ...

Representantforslag om utviklingshemmedes møte med stra...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie og Cato Brunvand Elli...

Representantforslag om å stanse urettferdig gjeldsinnkr...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Marie Sne...

Representantforslag om skjerpede reaksjoner mot villman...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Morten Stor...

Endring av Prop. 1 S (2023-2024) Statsbudsjettet 2024 o...

Endring av Prop. 1 S (2023-2024) Statsbudsjettet 2024 og Prop. 1 LS (2023-2024) ...

Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- ...

Hvordan mener justisministeren at politiet skal kunne trygge vår sikkerhet og fo...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til justi...

Hvordan følger statsråden opp utviklingen vi ser i anmeldte voldssaker blant ung...

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Vil statsråden ta initiativ til en evaluering av den nye voldserstatningsloven?

Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering i politiet

Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering i politiet

Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis...

Hva vil i henhold til vanlig kutyme, rettspraksis eller regelverk skje med gyldi...

Skriftlig spørsmål fra Signe Bakke Sølberg (MDG) til ju...

Hvordan arbeider regjeringen med langsiktige eksistensielle trusler, vurderingen...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids-...

Har regjeringen fjernet denne sanksjonsmuligheten, og dersom regjeringen har fje...

Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Spørretimespørsmål, datert: 09.11.2023. Besvart: 15.11.2023 av justis- og bereds...

Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til justis-...

Spørretimespørsmål, datert: 09.11.2023. Besvart: 15.11.2023 av justis- og bereds...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Hvor stor er den totale kostnaden ved å utdanne en politibetjent over tre år ved...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Kan statsråden redegjøre for hva som gjøres for å følge opp Baumann-utvalgets ra...

Skriftlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til justis- ...

Hva vil statsråden gjøre for sikre at personer som utsettes for trakassering og ...

Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- o...

Vil justisministeren bidra til at offentligheten får informasjon om organisering...