STORTINGET

Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til helse- og ...

IOGT tilbyr med sin 24 års erfaring lavterskeltilbud til rusavhengige på fire ul...

Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til helse...

Fleire i Arbeidarpartiet, herunder det største fylkeslaget og minst éin statsråd...

Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse...

Helseforetakenes fremskrivningsmodell viser at offentlig finansiert psykisk hels...

Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til ju...

Voldskriminaliteten i Agder er urovekkende, og voldskriminaliteten i Kristiansan...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Hvordan skal statsråden sørge for at ikke flere politiområder og distrikter ser ...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- ...

Vil statsråden være positivt til en prosess for å endre på beviskravene i tilbak...

Grunnlovsforslag om endring i § 96 første ledd (om påta...

Grunnlovsforslag fra Schytz Solveig, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om endr...

Grunnlovsforslag om ny § 89 annet ledd (om å gi Høyeste...

Grunnlovsforslag fra Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen på vegne av ...

Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om oppf...

Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om oppfølgingen av 25. juni-rapp...

Grunnlovsforslag om endring i §§ 21 og 91 (Stortingets ...

Grunnlovsforslag fra Erlend Wiborg om endring i §§ 21 og 91 (Stortingets samtykk...

Skriftlig spørsmål fra Astrid Aarhus Byrknes (KrF) til ...

Når ser Statsråden og regjeringa for seg at nytt politihus i Bergen vil vere ein...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- ...

Nå som regelverket for EUs asyl- og migrasjonspakt er ferdigforhandlet og vedtat...

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Hvorfor fremgår det av oppdragsbrevet til Justisdepartementet fra 2017 - sendt t...

Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til...

Hvordan kan Justisdepartementets avslag på søknaden om sikkerhetstiltak for Jødi...

Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis...

I årene framover kommer vi til å oppleve flere ras og skred som en følge av klim...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Alle eiendomskjøp i Finland av borgere og aktører fra land utenom EU/EØS må godk...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Kan statsråden bekrefte eller avkrefte om det finnes en sammenheng mellom avtale...

Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til ju...

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at politibåtene faktisk kan brukes?

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Hvilke tiltak har regjeringen innført siden Sivilombudets i 2021 kom med kritikk...

Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til ju...

Når tenker statsråden at nytt politihus i Bergen skal være på plass?

Skriftlig spørsmål fra Odd Harald Hovland (A) til justi...

Medfører det riktighet at det nå er «ny stans» i arbeidet med nytt politihus i B...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- ...

Synes regjeringen på generelt grunnlag at personer som har fått beskyttelse i No...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

For å sikre om tilliten til utlendingsforvaltningen, vil statsråden ta de nødven...

Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til ju...

Hvor skal ressursene til opprettelsen av det nye Nærpolitiavsnittet på Grønland ...

Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til justis- og ...

Nå har det gått nesten ett år siden statsråden kalte fengselet for midlertidig s...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Ordførerne i Lørenskog og Lillestrøm er kritiske til at politiet på Nedre Romeri...

Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til ...

Riksadvokaten gikk denne uken ut mot aktører som sprer usikkerhet om hvilke verk...

Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til ju...

Hele livsgrunnlaget og tilstedeværelsen på Svalbard er avhengig av sikker og sta...

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) Lov-delen

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og samtykke til godkjenning av EØS-...

Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til justis- ...

Kva tiltak har departementet sett i verk i etterkant av EOS utvalet sitt brev av...

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Når vil justisministeren legge frem sak for Stortinget om ny voldtektsbestemmels...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Hvilke tiltak har justisministeren igangsatt for å bekjempe digital kriminalitet...

Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsmini...

Muntlig spørsmål, datert: 17.04.2024. Besvart: 17.04.2024 av statsminister Jonas...

Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse...

God mat er god eldreomsorg. Eldre som får i seg nok mat og riktig mat, har det b...

Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnska...

Er statsråden enig med de Arbeiderparti- og Senterpartistyrte kommunene Arendal,...