NAV / RETT

bg
Eiendomsinvestorer tapte gigantstrid mot Forsvarsdepartementet

Eiendomsinvestorer tapte gigantstrid mot Forsvarsdepartementet

Flere hundre millioner kroner ligger i potten i tvisten om det som en gang var Forsvarets Overkommando på Huseby i Oslo.

bg
Høyesterett skjerper kravet til begrunnelser for tvangsinleggelse

Høyesterett skjerper kravet til begrunnelser for tvangsinleggelse

Når domstolene skal beslutte tvungen psykiatrisk observasjon, må de ta utgangspunkt i at dette er et alvorlig tvangsinngrep, understreker Høyesteretts ankeutvalg.

bg
Ola Elvestuen (V) krever utvidet gransking av politiet

Ola Elvestuen (V) krever utvidet gransking av politiet

Politiets rolle som helhet må granskes, mener Venstres Ola Elvestuen etter avsløringer om at politidirektøren fikk se deler av rusreformen før regjeringen.

bg
Fikk sparken etter journalsnoking – får saken opp i Høyesterett

Fikk sparken etter journalsnoking – får saken opp i Høyesterett

Helsefagarbeideren oppdaget at en kvinne hun hadde et anstrengt forhold til var innlagt, og åpnet journalen hennes. Nå skal Høyesterett avgjøre om dette er oppsigelsesgrunn.

bg
Fengselskilde for britiske tabloider tapte i Strasbourg

Fengselskilde for britiske tabloider tapte i Strasbourg

Pressens kildevern etter EMK artikkel 10 ble ikke krenket da en korrupt britisk fengselsbetjent ble dømt til fengsel, mener EMD.

bg
Mann tiltalt i Sverige for massehenrettelser i Iran i 1988

Mann tiltalt i Sverige for massehenrettelser i Iran i 1988

En mann er tiltalt i Sverige for flere drap i Iran i 1988. Han skal ha hatt en ledende rolle under henrettelser av flere tusen politiske fanger.

bg
Hvor vennskapelige kan egentlig dommere være med prosessfullmektiger?

Hvor vennskapelige kan egentlig dommere være med prosessfullmektiger?

Høyesteretts har nok en gang vurdert om dommernes private vennskap med en prosessfullmektig skaper inhabilitet. Resultatet er at Borgar Høgetveit Berg må vike sete.

bg
Advokatforeningen erklærer partshjelp i tvist om sakskostnader

Advokatforeningen erklærer partshjelp i tvist om sakskostnader

Spørsmålet som er anket til Høyesterett, gjelder en kvinnes rett til å få dekket advokathjelpen hun trengte for å få omgjort NAVs avslag på uføretrygd.

bg
Norge frikjent i barnevernsak i Strasbourg

Norge frikjent i barnevernsak i Strasbourg

En kvinne som ble fratatt omsorgen for barnet sitt i 2012, fikk ikke menneskerettsdomstolens medhold i at hennes rett til familieliv var krenket.

bg
Minneord – Jon Vegard Lervåg (1979-2011)

Minneord – Jon Vegard Lervåg (1979-2011)

I dag er det ti år siden Jon Vegard Lervåg døde i bombeangrepet mot Regjeringskvartalet 22. juli 2011.

bg
Politiet ber Justisdepartementet om å overta NNPF-granskning

Politiet ber Justisdepartementet om å overta NNPF-granskning

Politidirektøren ber Justisdepartementet om å overta arbeidet med å nedsette et utvalg som skal gjennomgå politiets forhold til Norsk Narkotikapolitiforening.

bg
EU-kommisjonen urolig for domstolenes frihet i flere medlemsland

EU-kommisjonen urolig for domstolenes frihet i flere medlemsland

EU-kommisjonen er urolig over rettsstatens stilling i flere medlemsland og mener at demokratiet blir undergravd. Særlig domstolene lever under press.

bg
Dømt for overgrepsmateriale etter tips fra Facebook

Dømt for overgrepsmateriale etter tips fra Facebook

Da mannen sendte en Messenger-melding med overgrepsmateriale til kjæresten sin, slo Facebooks algoritmer inn.

bg
Vurderer søksmål etter Torgersen-avslag

Vurderer søksmål etter Torgersen-avslag

I juni avslo gjenopptakelseskommisjonen for sjette gang å gjenåpne Torgersen-saken. Advokat Cato Schiøtz tror ikke det blir flere begjæringer, men vurderer å saksøke kommisjonen.

bg
Ikke lov å nekte menn som hybelboere, mener Diskrimineringsnemnda

Ikke lov å nekte menn som hybelboere, mener Diskrimineringsnemnda

«Det er fra et rent menneskelig ståsted mulig å forstå at en utleier ønsker å velge fritt hvem som skal bo i samme hus», skriver Diskrimineringsnemnda. Men slik er det altså ikke.

bg
EMD omgjør fellelse av Finland etter falske bevis

EMD omgjør fellelse av Finland etter falske bevis

Høsten 2019 ble Finland felt i Strasbourg for å ha utvist en iraker som angivelig ble drept etter returen til hjemlandet. Nå konstaterer domstolen at den ble lurt.

bg
Tingretten droppet straff for hasjbesittelse

Tingretten droppet straff for hasjbesittelse

Domstolenes marsj mot mildere reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika fortsetter. Telemark tingrett besluttet mandag å droppe straffutmålingen helt og holdent.

bg
Vant frem om fristberegning etter tap i to instanser

Vant frem om fristberegning etter tap i to instanser

Borevisors kunnskap skal identifiseres med konkursboets, konkluderte Høyesterett før ferien. – Påminnelsen er ganske nyttig for alle som er involvert i denne typen konkursjuss, sier Jacob Sverdrup Bjønness-Jacobsen.

bg
Danmarks asylsinnstramming felt i EMDs storkammer

Danmarks asylsinnstramming felt i EMDs storkammer

Norske myndigheters argument om at EMKs rett til familiegjenforening ikke gjelder for personer som bare har midlertidig oppholdstillatelse, nådde ikke gjennom i EMD.

bg
Jurister krever uavhengig NNPF-granskning

Jurister krever uavhengig NNPF-granskning

Politihøgskole-forsker Katrine Holter og Juristforbunds-topp Sverre Bromander krever at granskningen av Narkotikapolitiforeningen skal være helt uavhengig.

bg
Latviske snøkrabbefiskere fikk null gehør om rettigheter på norsk sokkel

Latviske snøkrabbefiskere fikk null gehør om rettigheter...

Etter å ha tapt straffesaken som Høyesterett behandlet i storkammer i 2019, prøver det latviske rederiet seg nå med et sivilt søksmål om Norges rettigheter i Nordishavet.

bg
Høyesterett: – Synet på straff for rusavhengige er endret

Høyesterett: – Synet på straff for rusavhengige er endret

Høyesterett opphever en avgjørelse om oppbevaring av heroin, fordi lagmannsretten ikke hadde tatt hensyn til senere tids endringer i synet på bruk av straffereaksjoner.

bg
Politidirektoratet skal gå gjennom tilknytningen til Narkotikapolitiforeningen

Politidirektoratet skal gå gjennom tilknytningen til Narkotikapolitiforeningen

Politidirektøren varsler full gjennomgang av politiets tilknytning til Norsk Narkotikapolitiforening etter kritikk.

bg
To kvinner dømt for smittevernsstridig fest i Bergen – rådes til å anke

To kvinner dømt for smittevernsstridig fest i Bergen –...

To kvinner som nektet å godta forelegg etter en fest i Bergen i november, har fått høyere bøter i Hordaland tingrett. Advokaten råder dem til å anke dommen.

bg
Jon Wessel-Aas ber justisministeren rydde opp i politiforvirring

Jon Wessel-Aas ber justisministeren rydde opp i politiforvirring

Etter en rekke saker om rolleblanding mellom Norsk Narkotikapolitiforening og politiet, mener Advokatforeningens leder at et tilliten til politimyndigheten svekkes.

bg
Tap for Norsk Lotteri i lagmannsretten

Tap for Norsk Lotteri i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett har i en dom av 1. juli 2021 slått fast at enerettsmodellen til Norsk Tipping ikke er i strid med EØS-avtalen.

bg
Bertheussen-saken kommer opp for lagmannsretten i desember

Bertheussen-saken kommer opp for lagmannsretten i desember

Borgarting lagmannsrett skal behandle anken i Bertheussen-saken 2. og 3. desember.

bg
Høyesterett øker besteforeldrenes samværsrett med barn i fosterhjem

Høyesterett øker besteforeldrenes samværsrett med barn...

– Jeg synes ikke Høyesterett har hatt et barneperspektiv på resonnementene sine, slik de er forpliktet til, sier kommunens advokat til NRK.

bg
Høyesterett sier nei til å hente avdødes DNA fra sædbanken

Høyesterett sier nei til å hente avdødes DNA fra sædbanken

Familiens siste håp om å finne en savnet slektning, er antagelig slukket: Høyesterett mener utlevering av DNA fra Rikshospitalets sædbank ikke kan baseres på et «antatt» samtykke.

bg
Enstemmig storkammer: NAV-feil siden 1994

Enstemmig storkammer: NAV-feil siden 1994

Kravet om opphold i Norge var en restriksjon som ikke kunne rettferdiggjøres etter EØS-avtalen artikkel 36, sier Høyesterett i pilotsaken som ble avgjort i dag.

bg
Rogstad-signatur henlagt som intet straffbart forhold

Rogstad-signatur henlagt som intet straffbart forhold

Økokrim mener det ikke spiller noen rolle om signaturen på advokatfirmaet Rogstads tolkeregning er en etterligning.

bg
Fem nye barnevernsaker avgjort i EMD – tre fellelser og to frifinnelser

Fem nye barnevernsaker avgjort i EMD – tre fellelser og...

Menneskerettsdomstolen kunngjorde torsdag avgjørelse i ytterligere fem klager mot Norge.

bg
Domstolsreformen og pengedryss ga rushtid i innstillingsrådet

Domstolsreformen og pengedryss ga rushtid i innstillingsrådet

Innstillingsrådet for dommere holdt i juni siste møte før sommeren, og rundet dermed av en av de strieste strømmene av utnevnelser på mange år.

bg
EFTA-domstolen med full frifinnelse av Norge i dagpengesakene

EFTA-domstolen med full frifinnelse av Norge i dagpengesakene

Mens Norge bommet på oppholdskravet i sykepengesakene, er det helt ok å straffeforfølge folk som reiser utenlands mens de mottar dagpenger, sier EFTA-domstolen.

bg
Lagmannsretten nekter å godta politimesterens Word-signatur

Lagmannsretten nekter å godta politimesterens Word-signatur

At dokumenter er elektronisk signert, er vi blitt vant til. Men å skrive «signert» i et Word-dokument holder ikke, mener Eidsivating. Derfor avvises anken i en straffesak.