Debatten - Levekostnadene øker og flere rammes.

Levekostnadene øker og flere rammes. Hvorfor vil regjeringen ha dagpengekutt nå når folk sliter økonomisk?
DEBATTEN - Levekostnadene øker og flere rammes.