- Justis

Representantforslag om styrket kamp mot negativ sosial ...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Tone Wilhelm...

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1423 om...

Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten) og samtykke til godtakelse a...

Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten)

Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten) og samtykke til godtakelse a...

Endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og loven...

Endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og lovens virkeområde)

Endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemm...

Endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemmel om straffegjennomførin...

Endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens fo...

Endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens forpliktelser)

Representantforslag om å styrke rettshjelpstilbudet for...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Audun L...

Representantforslag om et kriminalomsorgsløft

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Mímir Kri...

Endringer i straffeloven (konverteringsterapi)

Endringer i straffeloven (konverteringsterapi)

Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndig...

Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet)

Representantforslag om skjerpede reaksjoner mot villman...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Morten Stor...

Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk be...

Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving)

Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om oppf...

Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om oppfølgingen av 25. juni-rapp...