- Justis

Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Representantforslag om mer åpenhet i offentlige organer

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri ...

Representantforslag om å styrke rettssikkerheten til ba...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kari El...

Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering i politiet

Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering i politiet

Representantforslag om en norsk antikorrupsjonsetat

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus...

Representantforslag om forbud mot hawala-virksomhet

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amund...

Representantforslag om opprettelse av psykiatrigrupper ...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri ...

Muntlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og ber...

Muntlig spørsmål, datert: 31.01.2024. Besvart: 31.01.2024 av justis- og beredska...

Muntlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ju...

Muntlig spørsmål, datert: 31.01.2024. Besvart: 31.01.2024 av justis- og beredska...

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til energimini...

Spørretimespørsmål, datert: 01.02.2024. Besvart: 07.02.2024 av energiminister Te...

Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justi...

Muntlig spørsmål, datert: 31.01.2024. Besvart: 31.01.2024 av justis- og beredska...

Muntlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og f...

Muntlig spørsmål, datert: 10.01.2024. Besvart: 10.01.2024 av barne- og familiemi...

Representantforslag om umiddelbar økning i finansiering...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Tor André J...

Representantforslag om å nedsette en æreskriminalitetsk...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Bruflot, Tina Bru, Mahmo...

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner so...

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1148 om...

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1148 om opprettelse av ordningen...

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og bered...

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet

Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon,...

lnnst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-p...

Endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av pe...

Endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger og smitt...

Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Spørretimespørsmål, datert: 08.01.2024. Besvart: 17.01.2024 av justis- og bereds...

Representantforslag om demokratisk kunstig intelligens

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Maria...

Representantforslag om bedre forebygging og bekjempelse...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Seher Ayd...

Representantforslag om endring av lov om foreldelse av ...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Tor André J...

Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Spørretimespørsmål, datert: 04.01.2024. Besvart: 10.01.2024 av justis- og bereds...

Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold ...

Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024-2...