- Justis

bg
Representantforslag om et kriminalomsorgsløft

Representantforslag om et kriminalomsorgsløft

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Mímir Kristjánsson...

bg
Endringar i postloven (heimel for innhenting av opplysningar som er omfatta av teieplikt i Folkeregisteret)

Endringar i postloven (heimel for innhenting av opplysningar...

Endringar i postloven (heimel for innhenting av opplysningar som er omfatta av teieplikt...
bg
Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten)

Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten)

Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten) og samtykke til godtakelse av...

bg
Lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret

Lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte...

Lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret

bg
Endringer i utlendingsloven (utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser og frister ved frihetsberøvelse av mindreårige)

Endringer i utlendingsloven (utvisning av hensyn til grunnleggende...

Endringer i utlendingsloven (utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser...

bg
Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal)

Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar...

Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal)

bg
Midlertidige endringer i integreringsloven (utveksling av kompetanseopplysninger)

Midlertidige endringer i integreringsloven (utveksling...

Midlertidige endringer i integreringsloven (utveksling av kompetanseopplysninger)

bg
Endringer i barnevernsloven m.m. (formidling av opplysninger, meldinger om ufødte barn, politiattest)

Endringer i barnevernsloven m.m. (formidling av opplysninger,...

Endringer i barnevernsloven m.m. (formidling av opplysninger, meldinger om ufødte...

bg
Endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og lovens virkeområde)

Endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og lovens...

Endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og lovens virkeområde)

bg
Endringer i barnelova mv. (krav om barneomsorgsattest)

Endringer i barnelova mv. (krav om barneomsorgsattest)

Endringer i barnelova mv. (krav om barneomsorgsattest)

bg
Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv.)

Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll...

Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og...

bg
Endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens forpliktelser)

Endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens forpliktelser)

Endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens forpliktelser)

bg
Endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemmel om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom)

Endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemmel...

Endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemmel om straffegjennomføring...

bg
Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten mv.)

Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven...

Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens...

bg
Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten mv.)

Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnprosessloven...

Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens...

bg
Lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Baneheia-utvalget)

Lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget...

Lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget som skal granske straffesaken...

bg
Endringer i konkurranseloven (søksmålskompetanse for Konkurransetilsynet)

Endringer i konkurranseloven (søksmålskompetanse for Konkurransetilsynet)

Endringer i konkurranseloven (søksmålskompetanse for Konkurransetilsynet)

bg
Representantforslag om demokratisk kunstig intelligens

Representantforslag om demokratisk kunstig intelligens

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Marian...

bg
Representantforslag om en human ruspolitikk i norske kommuner

Representantforslag om en human ruspolitikk i norske kommuner

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen...

bg
Endringer i vaktvirksomhetsloven (særregler for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning mv.)

Endringer i vaktvirksomhetsloven (særregler for lærlinger...

Endringer i vaktvirksomhetsloven (særregler for lærlinger i sikkerhetsfaget og for...

bg
Representantforslag om utviklingshemmedes møte med strafferettspleien

Representantforslag om utviklingshemmedes møte med strafferettspleien

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie og Cato Brunvand Ellingsen...

bg
Representantforslag om å beskytte norske akademiske institusjoner mot utenlandsk etterretning

Representantforslag om å beskytte norske akademiske institusjoner...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Roy Steffensen, Erlend Wiborg og...

bg
Grunnlovsforslag om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære)

Grunnlovsforslag om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig...

Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Peter Frølich og Morten Wold om endring...

bg
Representantforslag om å bedre psykisk helsetilbud for innsatte i fengsel

Representantforslag om å bedre psykisk helsetilbud for...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri...

bg
Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene)

Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten...

Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke...

bg
Grunnlovsforslag om endring i § 98 (om forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære)

Grunnlovsforslag om endring i § 98 (om forbud mot uforholdsmessig...

Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Peter Frølich og Morten Wold om endring...

bg
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1423 om systematisk elektronisk utveksling av opplysninger om avslag på søknad om tillatelse til erverv eller innehav av enkelte typer skytevåpen (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1423 om...

Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten) og samtykke til godtakelse av...

bg
Representantforslag om strengere straff for alvorlig dyrekriminalitet

Representantforslag om strengere straff for alvorlig dyrekriminalitet

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anna Molberg, Alfred Jens Bjørlo,...

bg
Representantforslag om kriminalomsorgsløft

Representantforslag om kriminalomsorgsløft

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Mímir Kristjánsson...

bg
Representantforslag om å styrke a-krimsentrene

Representantforslag om å styrke a-krimsentrene

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Aleksander Stokkebø, Henrik Asheim,...

bg
Representantforslag om å styrke rettshjelpstilbudet for innsatte gjennom en advokatordning for fengslene

Representantforslag om å styrke rettshjelpstilbudet for...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Audun Lysbakken...

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og...

Spørretimespørsmål, datert: 23.03.2023. Besvart: 29.03.2023 av justis- og beredskapsminister...

bg
Muntlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

Muntlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Muntlig spørsmål, datert: 29.03.2023. Besvart: 29.03.2023 av justis- og beredskapsminister...

bg
Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Muntlig spørsmål, datert: 29.03.2023. Besvart: 29.03.2023 av justis- og beredskapsminister...

bg
Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2022

Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-,...

Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste...