- Justis

Representantforslag om landsdekkende institusjonstilbud...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tage Pettersen, Sveinung Stensl...

Felles verdier - felles ansvar - Styrket innsats for fo...

Felles verdier - felles ansvar - Styrket innsats for forebygging og bekjempelse ...

Brev fra Sivilombudet til Stortingets presidentskap om ...

Brev fra Sivilombudet til Stortingets presidentskap om Oppfølging av Dokument 21...

Endringer i straffegjennomføringsloven (erstatning for ...

Endringer i straffegjennomføringsloven (erstatning for skader under pålagt organ...

Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til justis...

Muntlig spørsmål, datert: 22.05.2024. Besvart: 22.05.2024 av justis- og beredska...

Muntlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til just...

Muntlig spørsmål, datert: 22.05.2024. Besvart: 22.05.2024 av justis- og beredska...

Muntlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til justis- og...

Muntlig spørsmål, datert: 22.05.2024. Besvart: 22.05.2024 av justis- og beredska...

Muntlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Muntlig spørsmål, datert: 22.05.2024. Besvart: 22.05.2024 av justis- og beredska...

Grunnlovsforslag om endring i §§ 86 til 88 og 90 til 91...

Grunnlovsforslag fra Peter Frølich om endring i §§ 86 til 88 og 90 til 91 (om do...

Grunnlovsforslag om endring i § 96 første ledd (om påta...

Grunnlovsforslag fra Schytz Solveig, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om endr...

Grunnlovsforslag om ny § 89 annet ledd (om å gi Høyeste...

Grunnlovsforslag fra Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen på vegne av ...

Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om oppf...

Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om oppfølgingen av 25. juni-rapp...

Grunnlovsforslag om endring i §§ 21 og 91 (Stortingets ...

Grunnlovsforslag fra Erlend Wiborg om endring i §§ 21 og 91 (Stortingets samtykk...

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) Lov-delen

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og samtykke til godkjenning av EØS-...

Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsmini...

Muntlig spørsmål, datert: 17.04.2024. Besvart: 17.04.2024 av statsminister Jonas...

Endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed et...

Endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning)

Endringer i politiloven og vaktvirksomhetsloven (virkeo...

Endringer i politiloven og vaktvirksomhetsloven (virkeområde mv.)

Endringer i gjeldsordningsloven mv. (effektivisering og...

Endringer i gjeldsordningsloven mv. (effektivisering og forenkling av gjeldsordn...

Felles verdier - felles ansvar Styrket innsats for fore...

Felles verdier - felles ansvar Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av...

Endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.)

Endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.)

Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold ...

Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024-2...

Endringer i grenseloven og utlendingsloven mv. (interop...

Endringer i grenseloven og utlendingsloven mv. (interoperabilitet og visuminform...

Representantforslag om krav om kinesisk nedsalg i TikTok

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Ver...

Representantforslag om gransking av Birgitte Tengs-saken

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Halleland, Roy Steffensen...

Representantforslag om å evaluere og styrke voldserstat...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri ...

Endringar i helse- og omsorgstjenesteloven (overføring ...

Endringar i helse- og omsorgstjenesteloven (overføring av ansvaret for helsetilb...

Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretn...

Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og si...

Endringer i trygderettsloven (rettens sammensetning, ak...

Endringer i trygderettsloven (rettens sammensetning, aktiv saksstyring og krav t...

Endringer i lov om elektroniske tillitstjenester (adgan...

Endringer i lov om elektroniske tillitstjenester (adgang til innhenting av opply...

Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal g...

Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal granske utenlandsadopsjone...

Spørretimespørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og li...

Spørretimespørsmål, datert: 29.02.2024. Besvart: 06.03.2024 av kunnskapsminister...

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til justis- og...

Spørretimespørsmål, datert: 29.02.2024. Besvart: 06.03.2024 av justis- og bereds...

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til justis- o...

Spørretimespørsmål, datert: 29.02.2024. Besvart: 06.03.2024 av justis- og bereds...

Representantforslag om konkrete tiltak mot æreskriminal...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Sylvi Listhaug, ...

Representantforslag om en ny handlingsplan mot antisemi...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Ing...