- Justis

bg
Spørretimespørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis-...

Spørretimespørsmål, datert: 12.01.2023. Besvart: 18.01.2023 av justis- og beredskapsminister...

bg
Representantforslag om opprydding etter ulovlig bøtesoning, samt en utredning av ordningen

Representantforslag om opprydding etter ulovlig bøtesoning,...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ane Breivik og Ingvild...
bg
Representantforslag om strengere straffer for angrep på den offentlige myndighetsutøvelse

Representantforslag om strengere straffer for angrep på...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug...

bg
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

bg
Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 19. mai 2015 til Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme

Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 19. mai...

Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 19. mai 2015 til Europarådets...

bg
Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon,...

lnnst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster,...

bg
Representantforslag om en utredning av forliksrådsordningen

Representantforslag om en utredning av forliksrådsordningen

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Abid...

bg
Representantforslag om bedre oppfølging av unge innsatte i fengsel

Representantforslag om bedre oppfølging av unge innsatte...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kathy Lie...

bg
Representantforslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori og et styrket og desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens

Representantforslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus...

bg
Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og...

Spørretimespørsmål, datert: 03.01.2023. Besvart: 11.01.2023 av barne- og familieminister...

bg
Spørretimespørsmål fra Modolf Haraldseid (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Modolf Haraldseid (H) til justis-...

Spørretimespørsmål, datert: 05.01.2023. Besvart: 11.01.2023 av justis- og beredskapsminister...

bg
Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til helse- og omsorgsministeren

Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til helse- og...

Spørretimespørsmål, datert: 05.01.2023. Besvart: 11.01.2023 av helse- og omsorgsminister...

bg
Representantforslag  om å styrke barns personvern på digitale flater

Representantforslag om å styrke barns personvern på digitale...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grunde Almeland, Abid Raja og Ingvild...

bg
Endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.)

Endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse...

Endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.)