- Justis

bg
Endringer i arveloven (digitalt skifte av dødsbo)

Endringer i arveloven (digitalt skifte av dødsbo)

Endringer i arveloven (digitalt skifte av dødsbo)

bg
Endringer i bildeprogramloven mv.

Endringer i bildeprogramloven mv.

Endringer i bildeprogramloven mv. (oppheving av statlig forhåndskontroll av kinofilm)
bg
Endringer i pasientjournalloven mv. (nasjonal digital samhandling)

Endringer i pasientjournalloven mv. (nasjonal digital samhandling)

Endringer i pasientjournalloven mv. (nasjonal digital samhandling)

bg
Representantforslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori og et styrket og desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens

Representantforslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori og et styrket og desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens

bg
Representantforslag om at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart, om at politiet skal ha nødvendige virkemidler til bekjempelsen av narkotikakriminalitet, og om å sikre rusavhengige bedre oppfølging

Representantforslag om at bruk og besittelse av narkotika...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Dag-Inge Ulstein og Olaug Vervik Bollestad om at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart, om at politiet skal ha nødvendige virkemidler til bekjempelsen av narkotikakriminalitet, og om å sikre rusavhengige bedre oppfølging

bg
Representantforslag om gjennomgang av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse og alternativer til denne

Representantforslag om gjennomgang av ordningen med statlig...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland og Ingunn Foss om gjennomgang av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse og alternativer til denne

bg
Representantforslag om kontroll ved fotlenke med GPS-sender ved forvaringsdømtes permisjon fra soning

Representantforslag om kontroll ved fotlenke med GPS-sender...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen om kontroll ved fotlenke med GPS-sender ved forvaringsdømtes permisjon fra soning

bg
Representantforslag om å lukke gjeldsfeller

Representantforslag om å lukke gjeldsfeller

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Kari Elisabeth Kaski og Kirsti Bergstø om å lukke gjeldsfeller

bg
Representantforslag om kontroll med hvilke personer som engasjerer seg i arbeidet med ukrainske flyktninger

Representantforslag om kontroll med hvilke personer som...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Erlend Wiborg, Tor André Johnsen og Silje Hjemdal om kontroll med hvilke personer som engasjerer seg i arbeidet med ukrainske flyktninger

bg
Endringer i yrkestransportloven (behandling av personopplysninger)

Endringer i yrkestransportloven (behandling av personopplysninger)

Endringer i yrkestransportloven (behandling av personopplysninger)

bg
Representantforslag om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov

Representantforslag om straffeforfølgelse av folkerettsstridig...

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov

bg
Representantforslag om strakstiltak for å redusere passkøene i Norge

Representantforslag om strakstiltak for å redusere passkøene...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, André N. Skjelstad og Abid Raja om strakstiltak for å redusere passkøene i Norge

bg
Representantforslag om ei miljøklagenemnd

Representantforslag om ei miljøklagenemnd

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad, Lars Haltbrekken og Andreas Sjalg Unneland om ei miljøklagenemnd

bg
Representantforslag om innføring av lobbyregister

Representantforslag om innføring av lobbyregister

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo og Guri Melby om innføring av lobbyregister

bg
Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til fiskeri- og havministeren

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til fiskeri-...

Spørretimespørsmål, datert: 05.05.2022. Besvart: 11.05.2022 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Om arbeidet med å stanse ulovlig kveitefiske i Skagerrak har kommet i gang, og hva statsråden vil foreta seg for å stanse det ulovlige fisket

bg
Interpellasjon fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 57 (2021-2022), datert: 07.04.2022. Til behandling. Om oppfølging av anbefalingene i rapporten «Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand?» fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, for å sikre at samhandlingen mellom justis og helse forbedres

bg
Representantforslag om å styrke investeringene i norsk helsenæring

Representantforslag om å styrke investeringene i norsk...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby og André N. Skjelstad om å styrke investeringene i norsk helsenæring

bg
Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv.

Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv.

Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (fjernmøter og fjernavhør i domstolene mv.)

bg
Muntlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Muntlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og...

Muntlig spørsmål, datert: 30.03.2022. Besvart: 30.03.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvor lenge regjeringen vil vente før den kommer med forslag om utvidet grensekontroll og ID-sjekk for å stoppe kriminelle som prøver å utnytte flyktningstrømmen fra Ukraina

bg
Endringer i statsbudsjettet 2022 under KD, KUD, JD, KDD, AID, HOD, BFD, NFD, FIN og FD (økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under KD, KUD, JD, KDD,...

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet (økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina)

bg
Spørretimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til justis- og...

Spørretimespørsmål, datert: 24.03.2022. Besvart: 30.03.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvordan statsråden har tenkt å skille mellom hvem som er og ikke er rusavhengige nok til å få hjelp i stedet for straff, og om etiske, prinsipielle og juridiske vanskeligheter i den sammenheng

bg
Muntlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

Muntlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis-...

Muntlig spørsmål, datert: 30.03.2022. Besvart: 30.03.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvorvidt statsråden på vegne av regjeringen vil komme med beklagelse til rusmiddelbrukere som har blitt utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk

bg
Muntlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

Muntlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Muntlig spørsmål, datert: 30.03.2022. Besvart: 30.03.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om statsråden vil komme til Stortinget med forslag om å gi PST et tydeligere etterretningsoppdrag med flere hjemler for å avdekke forsøk på fremmed etterretning og påvirkningsvirksomhet mot Norge

bg
Endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde, faglige uavhengighet, innhenting av taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret mv.)

Endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets...

Endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde, faglige uavhengighet, innhenting av taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret mv.)

bg
Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2021

Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-,...

Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2021

bg
Interpellasjon fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

Interpellasjon fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

Interpellasjon nr. 49 (2021-2022), datert: 10.03.2022. Til behandling. Om hvorvidt en utvidelse av bompengeordningen til å gjelde store deler av veisystemet gjennom overvåkingsbasert veiprising vil kunne resultere i høyere bilavgifter

bg
Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om Ukraina-situasjonen

Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om Ukraina-situasjonen

Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om Ukraina-situasjonen

bg
Representantforslag om å gjennomføre rusreformen

Representantforslag om å gjennomføre rusreformen

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ola Elvestuen, Sandra Bruflot, Sveinung Stensland, Bjørnar Moxnes, Seher Aydar, Kristoffer Robin Haug, Rasmus Hansson, Marian Hussein og Torgeir Knag Fylkesnes om å gjennomføre rusreformen

bg
Representantforslag om styrking av ofres stilling

Representantforslag om styrking av ofres stilling

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingunn Foss, Sveinung Stensland, Peter Frølich, Tage Pettersen, Turid Kristensen, Mudassar Kapur og Sandra Bruflot om styrking av ofres stilling

bg
Representantforslag om å styrke kampen mot voldtekt gjennom å nedsette en voldtektskommisjon

Representantforslag om å styrke kampen mot voldtekt gjennom...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Kathy Lie, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland om å styrke kampen mot voldtekt gjennom å nedsette en voldtektskommisjon

bg
Representantforslag om innføring av meldeplikt ved funn av overgrepsmateriale

Representantforslag om innføring av meldeplikt ved funn...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingunn Foss, Sveinung Stensland, Mahmoud Farahmand, Anne Kristine Linnestad, Margret Hagerup og Liv Kari Eskeland om innføring av meldeplikt ved funn av overgrepsmateriale

bg
Riksrevisjonens undersøkelse av politi- og lensmannsetatens måloppnåelse på sentrale oppgaver

Riksrevisjonens undersøkelse av politi- og lensmannsetatens...

Riksrevisjonens undersøkelse av politi- og lensmannsetatens måloppnåelse på sentrale oppgaver

bg
Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

bg
Representantforslag om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige, lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i

Representantforslag om å sikre barn som har vært utsatt...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold, Kathy Lie og Ingrid Fiskaa om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige, lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i

bg
Representantforslag om generell bevæpning av politiet

Representantforslag om generell bevæpning av politiet

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen, Silje Hjemdal og Himanshu Gulatiom om generell bevæpning av politiet