- RETT24

bg
Meklingsfristen i advokataksjonen er utsatt ytterligere halvannen uke

Meklingsfristen i advokataksjonen er utsatt ytterligere...

Fredag holdt partene i advokatkonflikten det som etter planen skulle være det siste meklingsmøtet, men nå har partene blitt enige om å utsette fristen.

bg
– Dette har vært en spesiell saga i norsk strafferettshistorie

– Dette har vært en spesiell saga i norsk strafferettshistorie

– Den dømmende og utøvende makt har gjort en nødvendig korreksjon, mener professor Jon Petter Rui, etter at Riksadvokaten mandag implementerte den nye praksisen i små narkotikasaker.

bg
Steingrim Wolland forlater Rogstad med politianmeldelse, tilsynsvarsel og søksmål

Steingrim Wolland forlater Rogstad med politianmeldelse,...

Nylig sto Steingrim Wolland i Høyesterett og representerte Advokatfirmaet Rogstad i en sak mot VG. Nå viser det seg at Wolland siden i høst har ligget i en voldsom konflikt med firmaets grunnlegger.

bg
Tingretten målte forsvarers reisetid med cruisecontrol – og kuttet salæret

Tingretten målte forsvarers reisetid med cruisecontrol...

Nå har lagmannsretten opphevet kuttet. Retten mener reisegodtgjørelsen, etter at satsen ble halvert i 2017, «ikke er så raus at det bør inspirere domstolene til en spesielt restriktiv praksis».

bg
Krigsforbryteranklaget russisk soldat for retten i Kyiv

Krigsforbryteranklaget russisk soldat for retten i Kyiv

Den første krigsforbrytersaken mot en russisk soldat, som er tiltalt for drap på en ubevæpnet 62 år gammel mann, åpnet onsdag i Ukrainas hovedstad Kyiv.

bg
Stopper straffeforfølgning av rusavhengige med brukerdoser

Stopper straffeforfølgning av rusavhengige med brukerdoser

Onsdag publiserte Riksadvokaten de nye retningslinjene som skal gjelde for politiets arbeid etter rusdommene Høyesterett avsa i april.

bg
Kjemper for å stoppe avspilling av overgrepsofrenes videoforklaringer

Kjemper for å stoppe avspilling av overgrepsofrenes videoforklaringer

I tingretten fikk mannen 13 års fengsel for å bestille videooverførte overgrep mot barn på Filippinene. Nå har Høyesterett sagt foreløpig nei til å avskjære videoopptak av barnas forklaringer til Filippinsk politi.

bg
Klimademonstrantene tapte, men Høyesterett mildner praksis for subsidiær fengselsstraff

Klimademonstrantene tapte, men Høyesterett mildner praksis...

Til nå har det vært praksis å beregne én dag subsidiær fengselsstraff per 500 kroner i bot. Nå er tiden kommet for å øke dette til 1000 kroner, skriver Høyesterett.

bg
Nå er 17 av de 19 aksjonsrammede straffesakene på plass i listene

Nå er 17 av de 19 aksjonsrammede straffesakene på plass...

Fredag er det meklingsfrist i salærstriden, men uansett om det skulle bli nytt brudd vil aksjonen ha rykket tilbake til start.

bg
Her er listen over jusstudentenes drømmearbeidsgiver

Her er listen over jusstudentenes drømmearbeidsgiver

Regjeringsadvokaten har klatret jevnt og trutt de siste årene, men Justisdepartementet er for første gang ikke med på topp 10-listen.

bg
– EMD er en merkevare, og en merkevare må markedsføres

– EMD er en merkevare, og en merkevare må markedsføres

– En tredjedel av jobben som EMD-president er juridisk diplomati, sier Robert Spano. Til høsten går han av, etter å ha styrt domstolen gjennom dens mest dramatiske fase noen sinne.

bg
Petter Olsens mva-tvist slipper inn til Høyesterett

Petter Olsens mva-tvist slipper inn til Høyesterett

Seier i tingretten ble til tap i lagmannsretten. Nå skal Høyesterett avgjøre om Petter Olsen kan trekke fra merverdiavgiften fra kunsthotellprosjektet på Ramme gård.

bg
DLA Piper begjærer gjenåpning av høyesterettsdom – mener Høgetveit Berg var inhabil

DLA Piper begjærer gjenåpning av høyesterettsdom – mener...

Torsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg at begjæringen fra advokatfirmaet skal slippes inn til full behandling i avdeling.

bg
Disse ble innstilt til lagdommerstillinger i Borgarting og Eidsivating

Disse ble innstilt til lagdommerstillinger i Borgarting...

Innstillingsrådet for dommere har foreslått fem navn til tre ledige stillinger i Oslo, men kun to navn til to ledige stillinger på Hamar.

bg
Lagdommere ga «irettesettelse» og truet med bot for «uholdbar» anke

Lagdommere ga «irettesettelse» og truet med bot for «uholdbar»...

«Misbruk av rettsapparatet på denne måten kan straffes med rettergangsbot», skriver Agder lagmannsrett, og utsteder det de kaller en «irettesettelse» av advokat Erik Bryn Tvedt.

bg
Utbygger protesterte mot rekkefølgekrav – tapte mot Oslo kommune

Utbygger protesterte mot rekkefølgekrav – tapte mot Oslo...

Utbyggeren JM mener kommunen i praksis lette etter tiltak den kunne finansiere med rekkefølgetiltak, og at prislappen derfor i realiteten er en utbyggerskatt.

bg
Nå kan også tiltalte uten rusavhengighet få lavere straff

Nå kan også tiltalte uten rusavhengighet få lavere straff

Høyesterett har nektet å fremme påtalemyndighetens anke over at en mann som ikke er rusavhengig slapp fengsel. Mannen ble tatt med 10 gram amfetamin i bilen.

bg
Økokrim etterforsker kryptotyveri av 5 milliarder kroner

Økokrim etterforsker kryptotyveri av 5 milliarder kroner

I mars ble kryptovaluta for rundt 5 milliarder kroner stjålet i et digitalt angrep rettet mot spillet Axie Infinity, opplyste økokrimsjefen tirsdag.

bg
Nå blir det slutt på «firmabåt» – her forslaget til sjablongskatt på privat konsum i selskap

Nå blir det slutt på «firmabåt» – her forslaget til sjablongskatt...

– Dette forslaget er et viktig skritt på veien for å unngå ulovlig skattetilpasning, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

bg
Konvertitt har kjørt prosess i 12 år – nå må lagmannsretten gå om igjen

Konvertitt har kjørt prosess i 12 år – nå må lagmannsretten...

Våren 2010 kom mannen til Norge som asylsøker. 12 år senere er asylstatusen fortsatt ikke avklart, og nå har Høyesterett opphevet den siste avgjørelsen fra lagmannsretten.

bg
Mandag klokken 11 starter meklingen og advokataksjonen rundes av

Mandag klokken 11 starter meklingen og advokataksjonen...

Om meklingen ikke fører frem, må aksjonen gjenopptas, sier Jon Wessel-Aas.

bg
Høyesterett forkaster Mirmotaharis anke over lagmannsrettens domsskriving

Høyesterett forkaster Mirmotaharis anke over lagmannsrettens...

Den straffedømte eks-advokaten Amir Mirmotahari anførte at lagmannsrettens dom var så mye klipp og lim fra tingretten at retten ikke kunne ha gjort en selvstendig vurdering.

bg
Riksadvokaten har beordret tiltale mot vaktsjefen på KNM Helge Ingstad

Riksadvokaten har beordret tiltale mot vaktsjefen på KNM...

Ifølge riksadvokaten var uaktsom navigering hovedårsaken til at KNM Helge Ingstad kolliderte, og han har beordret tiltale mot vaktsjefen om bord.

bg
Wikborg Rein advarer mot EU-forslag – frykter aktivistsøksmål mot styremedlemmer

Wikborg Rein advarer mot EU-forslag – frykter aktivistsøksmål...

Et nytt forslag fra EU-kommisjonen vil pålegge styremedlemmer personlig ansvar for å vurdere bærekraft i alle typer avgjørelser.

bg
Telenor tapte i EFTA-domstolen – må betale milliardbot

Telenor tapte i EFTA-domstolen – må betale milliardbot

EFTA-domstolen finner ingen feil ved ESAs vedtak, og avviser Telenors søksmål på alle punkter.

bg
Ny EU-dom: Koronakontrollen på Svinesund kan ha vært ulovlig

Ny EU-dom: Koronakontrollen på Svinesund kan ha vært ulovlig

Grensekontrollen under pandemien var antagelig ulovlig etter 16. november 2020, sier førsteamanuensis Stian Øby Johansen. Bakgrunnen er en dom som ble avsagt sist uke.

bg
Ekskludert Jehovas Vitne nådde ikke frem i Høyesterett

Ekskludert Jehovas Vitne nådde ikke frem i Høyesterett

Domstolene kan ikke prøve vurderingen av om en bestemt handlemåte utgjør «porneia», skriver Høyesterett, og omgjør lagmannsrettens dom.

bg
Politiet opplyste for dårlig om retten til forsvarer – får ikke bruke avhøret

Politiet opplyste for dårlig om retten til forsvarer –...

Høyesteretts ankeutvalg har under dissens kommet til at påtalemyndigheten ikke får lov til å fremlegge det aller første avhøret av den overgrepstiltalte mannen.

bg
Høyesterett slipper inn striden om beslag av data med advokatmeldinger

Høyesterett slipper inn striden om beslag av data med advokatmeldinger

Det tok bare en uke fra ankebegrunnelsen ble levert, til Høyesteretts ankeutvalg besluttet å henvise saken til behandling.

bg
Vant i EMDs storkammer – tapte i Høyesterett

Vant i EMDs storkammer – tapte i Høyesterett

Menneskerettsdomstolen kom i desember enstemmig til at tvangsadopsjonen krenket EMK artikkel 8. Nå er det klart at den biologiske moren ikke får barnet tilbake.

bg
Juristforbundet vurderer å saksøke staten om antagelse av faste forsvarere

Juristforbundet vurderer å saksøke staten om antagelse...

– Svært mange opplever at prosessen ikke sikrer likebehandling og innsyn. Det er alvorlig, sier advokat Lise Reiersen.

bg
Høyesterett: Kan starte opp første sak 18. mai

Høyesterett: Kan starte opp første sak 18. mai

Dersom meklingen kommer i gang raskt, kan den første aksjonsrammede straffesaken komme i gang allerede om drøye to uker, opplyser Toril M. Øie.

bg
Avslutter advokataksjonen og går til mekling

Avslutter advokataksjonen og går til mekling

Etter at justisministeren sist uke godtok å ta Mats Ruland med på meklingen, har Advokatforeningens hovedstyre besluttet å avslutte aksjonen som har stanset straffesakene i Høyesterett.

bg
Nektet å følge Sivilombudet – nå dropper UNE anke etter tap i retten

Nektet å følge Sivilombudet – nå dropper UNE anke etter...

– Stortinget forutsetter at UNE og andre forvaltningsorganer skal legge ombudets syn på gjeldende rett til grunn, sier Hanne Harlem, etter at dommen fra mars nå blir rettskraftig.

bg
Høyesterett godtar fortsatt utlevering til Polen

Høyesterett godtar fortsatt utlevering til Polen

Tross svakhetene i det polske rettsvesenet må det foreligge konkrete grunner i den enkelte sak, før en utleveringsbegjæring skal avslås, konkluderer Høyesterett.