- RETT24

bg
Sparebank fikk medhold i tingretten – får kaste ut kunde etter hvitvaskingsbekymring

Sparebank fikk medhold i tingretten – får kaste ut kunde...

– Hvis jussen er å forstå slik som dette, så har vi et stort rettsikkerhetsproblem for bankkunder, sier advokat Roger Sporsheim. Han varsler allerede nå at saken bør til Høyesterett.

bg
ME-rammet kvinne tapte vaksinesøksmål mot staten

ME-rammet kvinne tapte vaksinesøksmål mot staten

Ti dager etter at svineinfluensavaksinen ble satt i 2009, ble den da 11 år gamle jenta dårlig. Siden er hun blitt ufør med diagnosen kronisk utmattelsessyndrom.
bg
Advokaten glemte å avbryte fristen – må dekke vannskadene i Trønderhallen

Advokaten glemte å avbryte fristen – må dekke vannskadene...

De var klart uaktsomt av advokaten ikke å avbryte foreldelsesfristen overfor underentreprenøren, mener Borgarting lagmannsrett.

bg
– Dette får helt sikkert konsekvenser for hvilke investeringer virksomhetene kan foreta

– Dette får helt sikkert konsekvenser for hvilke investeringer...

Det ble travelt for landets mange sjømatadvokater da regjeringen onsdag morgen lanserte en helt ny lakseskatt. Støres sammenligning med oljebeskatningen er ikke treffende, mener Haavind-partner Ida Espolin Johnson.

bg
Nå blir Torbjørn og Ingvild nybakte lottomillionærers faste advokatforbindelse

Nå blir Torbjørn og Ingvild nybakte lottomillionærers faste...

De neste fire årene skal Norsk Tipping bruke inntil seks millioner kroner på rådgivning til lottospillere som opplever å bli søkkrike over natten.

bg
Høyesterett opphever førerkortbeslag etter promillesparkesykling

Høyesterett opphever førerkortbeslag etter promillesparkesykling

At man har kjørt elsparkesykkel med promille er ikke alene nok til å begrunne umiddelbar inndragning av førerkortet, skriver Høyesteretts ankeutvalg.

bg
Riksadvokaten slutter seg til kritikken av dokumentinnsyns-forslag

Riksadvokaten slutter seg til kritikken av dokumentinnsyns-forslag

Som siste aktør leverte Riksadvokten før helgen sin høringsuttalelse til forslaget om å utvide offentligheten rundt straffesaksdokumenter.

bg
Spesialenheten vil ikke anke dommen etter omstridt underbukseransaking av 15-åring

Spesialenheten vil ikke anke dommen etter omstridt underbukseransaking...

Tingretten kom for to uker siden til at politiet ikke hadde utvist grov uaktsomhet i tjenesten, da de lyste med lommelykt i underbuksen til en 15 år gammel narkomistenkt.

bg
Spesialenheten vil ikke anke dommen etter omstridt underbukseransaking

Spesialenheten vil ikke anke dommen etter omstridt underbukseransaking

Tingretten kom for to uker siden til at politiet ikke hadde utvist grov uaktsomhet i tjenesten, da de lyste med lommelykt i underbuksen til en 15 år gammel narkomistenkt.

bg
Mener regjeringens forslag om å oppheve kommunale stiftelser bryter Grunnloven

Mener regjeringens forslag om å oppheve kommunale stiftelser...

På 70- og 80-tallet var det i kommune-Norge populært å opprette boligstiftelser, som kommunen så leide sosiale boliger tilbake fra. Nå har denne organiseringen mistet populariteten – men stiftelser er seiglivede.

bg
Ble nektet bevilling – vant over Tilsynsrådet i lagmannsretten

Ble nektet bevilling – vant over Tilsynsrådet i lagmannsretten

Tilsynsrådet mente Larysa Bulut hadde bidratt til at ektemannen Serkan Bulut omgikk rettsrådsreglene. Nå er Borgarting kommet til at vedtaket om å nekte henne bevilling er ugyldig.

bg
Ber om at sparkesykkelstraffene tas direkte til Høyesterett

Ber om at sparkesykkelstraffene tas direkte til Høyesterett

– Det er helt åpenbart behov for en rettsavklaring. Allerede nå står det et femtitalls saker i kø, sier Brynjar Meling, som har begjært at en av sakene skal hoppe over lagmannsrettsbehandlingen.

bg
Ber regjeringen starte utredning av hat-paragrafen

Ber regjeringen starte utredning av hat-paragrafen

Lederen av Stortingets justiskomité, Per-Willy Amundsen (FrP), sendte torsdag skriftlig spørsmål til justisministeren om revidering av straffeloven § 185.

bg
Mener direktivet om advokatkorrespondanse ikke etterleves

Mener direktivet om advokatkorrespondanse ikke etterleves

Advokat Kim Ellertsen sier han allerede har opplevd flere brudd på det nye direktivet om at etterforskerne ikke skal ha tilgang til mailer mellom forsvarer og siktede.

bg
Vant Boligbyggsaken – men tapte kampen for salærkutt

Vant Boligbyggsaken – men tapte kampen for salærkutt

Hva motparten skal pålegges å erstatte, og hva som er rimelig salær til prosessfullmektigen, er ikke nødvendigvis det samme. Det slår Borgarting fast i en beslutning om om salærfastsettelse.

bg
Disse skal sitte i det nye salærrådet

Disse skal sitte i det nye salærrådet

Justisdepartementet har nå sluttført arbeidet med å finne ut hvilke tre personer som skal få ansvar for å gi budsjettinnspill til den årlige salærsatsjusteringen.

bg
Foreldrene til savnede Madeleine MacCann tapte i Strasbourg

Foreldrene til savnede Madeleine MacCann tapte i Strasbourg

Den pensjonerte etterforskningslederen fra den ekstremt mye omtalte forsvinningen i Portugal i 2007 ga i etterkant ut en bok, der han pekte mot foreldrene.

bg
Arnfinnn Bårdsen valgt til seksjonspresident i Strasbourg

Arnfinnn Bårdsen valgt til seksjonspresident i Strasbourg

For første gang på 24 år vil det fremover sitte en norsk dommer i ledelsen av menneskerettsdomstolen.

bg
Mener Stortinget bør se på hat-paragrafen på nytt

Mener Stortinget bør se på hat-paragrafen på nytt

Tanken var ikke egentlig at hatparagrafen skulle beskytte enkeltindivider mot følelsen av å bli krenket, sier førsteamanuensis Anine Kierulf.

bg
Bevillingsnemnda nektet å gi bevilling etter formalfeil – tapte i Gulating

Bevillingsnemnda nektet å gi bevilling etter formalfeil...

Ved en forglemmelse var prinsipalen ikke blitt autorisert som prinsipal for fullmektigen sin. Derfor nektet bevillingsnemnda å godkjenne sakene fullmektigen hadde ført.

bg
– Flere juridiske kapasiteter kunne med fordel uttalt seg mer balansert

– Flere juridiske kapasiteter kunne med fordel uttalt seg...

Videoen av politiet som lyser med lommelykt i underlivet på en 15-åringen vakte stor debatt i fjor. Politibetjentenes forsvarer kaller det mediestøy basert på feil faktum.

bg
AIG må ut med mer enn fem millioner fordi advokaten droppet en anførsel

AIG må ut med mer enn fem millioner fordi advokaten droppet...

Oslo tingrett mener lagmannsretten ville kommet til et annet resultat dersom advokaten hadde vist til den rette paragrafen. Dermed må forsikringsselskapet punge ut.

bg
Politibetjenter straffes ikke for omstridt underbukseransaking

Politibetjenter straffes ikke for omstridt underbukseransaking

En video av en betjent som lyser i underbuksen til en narkomistenkt 15-åring fikk i fjor stor oppmerksomhet, og Spesialenheten tok ut tiltale for grov uaktsomhet i tjenesten.

bg
EMDs storkammer: IS-kvinnene har ikke rett til å bli hentet hjem fra Syria

EMDs storkammer: IS-kvinnene har ikke rett til å bli hentet...

EMK pålegger ikke hjemstaten noen plikt til aktivt å repatriere statsborgere som sitter fast i Al-hol-leiren, slo menneskerettsdomstolen fast onsdag.

bg
Nå skal Høyesterett avgjøre diskusjonen om narkoransakinger

Nå skal Høyesterett avgjøre diskusjonen om narkoransakinger

Høyesteretts ankeutvalg kunngjorde onsdag at to mye omtalte saker om rusransakinger skal henvises til samlet behandling.

bg
Høyesterett med ny BankID-seier til Forbrukerrådet

Høyesterett med ny BankID-seier til Forbrukerrådet

Banken må erstatte nesten hele tapet kvinnen pådro seg da hun utleverte passordet sitt til en svindler på telefonen.

bg
Tingretten besluttet hemmelighold av hele dommen – nå har lagmannsretten omgjort

Tingretten besluttet hemmelighold av hele dommen – nå har...

I midten av august leste Rett24 en dom der kommunen ble dømt for brudd på EMK i en barnesak. Men vi fikk ikke lov til å skrive om det.

bg
Forsvarer og advokat Johnny Veum blir tingrettsdommer

Forsvarer og advokat Johnny Veum blir tingrettsdommer

Forsvarere er en gruppe jurister du ikke så ofte ser på søkerlistene til domstolene, men nå ligger firmaet Andenæs Aaløkken Veum an til å måtte bytte navn.

bg
ESA med nytt brev – ber om redegjørelse for hvem som er rammet av den nye feilen

ESA med nytt brev – ber om redegjørelse for hvem som er...

Spørsmålet ESA stiller er høyaktuelt i og med at Stortinget trolig skal behandle trygdeproposisjonen i nær fremtid, sier professor Ingunn Ikdahl.

bg
Cecilie Bergenstjerna er ny administrerende direktør i Rettsdata

Cecilie Bergenstjerna er ny administrerende direktør i...

Kampen om abonnentene i den juridiske forlagsbransjen hardnet da Karnov i 2019 stakk av med halve staben til Gyldendal Rettsdata. Nå rigger Gyldendal seg for lansering av sin nye plattform.

bg
Karnov: Nesten halvparten av norske jurister har vurdert jobbskifte siste halvår

Karnov: Nesten halvparten av norske jurister har vurdert...

Andelen som vurderer jobbskifte er høyest i advokatbransjen, viser en bransjeundersøkelse Karnov har laget.

bg
Overtallige domstolledere anker etter tapet i tingretten

Overtallige domstolledere anker etter tapet i tingretten

De tidligere domstollederne krever full sorenskriverlønn og pensjon, samtidig som de ikke skal kunne pålegges å jobbe som menige dommere.

bg
Fikk nei til bevisavskjæring av hemmelige lydopptak

Fikk nei til bevisavskjæring av hemmelige lydopptak

Borgarting lagmannsrett mener opptaket av telefonsamtalen var illojalt og utilbørlig, men tillot likevel avspilling under hovedforhandlingen.

bg
Krever midlertidig forføyning mot norsk spillefilm – vil ha barna sine klippet bort

Krever midlertidig forføyning mot norsk spillefilm – vil...

Oslo tingrett avviste sist uke begjæringen fra hovedrolleinnehaverens eksmann. Filmen har premiere neste år, og mannen varsler anke.

bg
Opphever frifinnelse fordi kone og barn fikk fritak fra vitneplikt

Opphever frifinnelse fordi kone og barn fikk fritak fra...

Høyesterett mener gode grunner tilsier at retten gis anledning til å innkalle vitner som har meddelt at de vil benytte seg av retten til å nekte å gi forklaring.