- Stortinget - Spørsmål/Svar

bg
Spørretimespørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til næringsministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til næringsministeren....

Om statsråden mener at en utfasing av konkurransefremmende tiltak i meierisektoren...

bg
Spørretimespørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til finansministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til finansministeren....

Om det er regjeringens politikk å fase ut konkurransefremmende tiltak innen meieri...
bg
Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren. Besvart: 23.11.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til...

Om hva statsråden har å si om usikkerheten som små og mellomstore bedrifter påføres...

bg
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 30.11.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren....

Denne måneden har strømprisene og temperaturene svingt voldsomt, mens strømstøtten...

bg
Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Besvart: 30.11.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings-...

I Norsk Læringsakademi Høgskolens verdidokument heter det at "[e]kteskapet mellom...

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 30.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Siden regjeringen ikke vil svare ALS-syke Cathrine når hun har sendt flere e-poster...

bg
Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til landbruks- og matministeren. Besvart: 30.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til landbruks-...

Kan statsråden redegjøre for Stortinget om hvem som har det overordnede og konstitusjonelle...

bg
Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 30.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren....

Mange familier sliter med å få endene til å møtes. Egenandeler i helsetjenesten...

bg
Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 30.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

FN ber innstendig om at ingen land sender afghanere tilbake til Afghanistan grunnet...

bg
Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren. Besvart: 30.11.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren....

I ordinær spørjetime onsdag den 16. november svarte statsråden overhovudet ikkje...

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 30.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren....

NRK Brennpunkt har sett nærmere på bremsetester av vogntog. Her kom det frem flere...

bg
Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren. Besvart: 30.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren....

Til E24 den 2. november kommer statsråden med udokumenterte påstander om at regjeringen...

bg
Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 30.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse-...

"Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp", sier Hurdalsplattformen....

bg
Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks-...

Om regjeringen vil ta initiativ til å pålegge Statskog å bruke eiendommen Meraker...

bg
Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 23.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren....

Om statsråden kan forklare når ein har tenkt seg oppstart og bygging av ny riksveg...

bg
Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 23.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren....

Om statsråden kan bekrefte Nye Veiers opplysninger om en kostnadsreduksjon på bortimot...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Om hvordan statsråden ser for seg at domstolene skal gjennomføre en reversering...

bg
Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til landbruks- og matministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til landbruks-...

Om hvorvidt statsråden fremdeles står for hurdalsplattformens formulering om at...

bg
Spørretimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til næringsministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til næringsministeren....

Om hva statsråden mener må gjøres for å få ned maktkonsentrasjonen i leverandørleddet...

bg
Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 23.11.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til arbeids-...

Om hvilke tiltak statsråden vil iverksette for å sikre at personer med hull i CV-en...

bg
Spørretimespørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 23.11.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids-...

Om hvorfor regjeringen er mer opptatt av å innføre innstramminger mot innleie av...

bg
Spørretimespørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren....

Om statsråden er enig i at fjerning av dagens tiltak som skal sikre like vilkår...

bg
Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til landbruks- og matministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til landbruks-...

Om regjeringen vil vente på resultatet fra en faktabasert utreding før den følger...

bg
Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 23.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren....

Om hvorvidt statsråden kan forklare når regjeringen ser for seg oppstart av prosjektene...

bg
Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 23.11.2022 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal-...

Om statsråden er bekymret for hvordan forslaget om å innskrenke bruken av bemanningsbyrå...

bg
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 23.11.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren....

Om statsråden kan gjøre rede for praksisen på hvem som skal motta strømstøtte når...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 23.11.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til arbeids- og...

Om hvordan statsråden mener at forslaget til begrensinger i innleie av arbeidskraft...

bg
Muntlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til statsministeren. Besvart: 16.11.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

Muntlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til statsministeren....

Finansministeren sa at forslaget til statsbudsjett er kraftig omfordelende, og skaper...

bg
Muntlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til statsministeren. Besvart: 16.11.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

Muntlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til statsministeren....

Hendingane i går, der ein eksplosjon drap to menneske i ein polsk grenselandsby,...

bg
Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren. Besvart: 16.11.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren....

Regjeringen møtes av et opprør fra de rike. Vi ser NHO, de nye sveitserne, laksemilliardærer...

bg
Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren. Besvart: 16.11.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren....

Selv om verken Høyre eller regjeringen ville stille i Debatten i går, tror jeg nok...

bg
Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren. Besvart: 16.11.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren....

Da regjeringen la fram statsbudsjettet, og i tiden før, annonserte de at det var...

bg
Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til statsministeren. Besvart: 16.11.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til statsministeren....

I alle år har Fremskrittspartiet advart mot Lotto-tilstander i eldreomsorgen, der...

bg
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren. Besvart: 16.11.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og...

Norsk Havvind AS har pekt på Vestfoldkysten som aktuell for utbygging av vindkraft....

bg
Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 16.11.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og...

Regjeringen innfører som kjent et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid...