- Stortinget - Spørsmål/Svar

bg
Spørretimespørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 08.03.2023 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til arbeids-...

Om kva statsråden gjer for å få på plass fungerande ordningar for svangerskap og...

bg
Muntlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren. Besvart: 08.03.2023 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Muntlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til...

Om regjeringen fast ved at den ikke vil anerkjenne holodomor som et folkemord
bg
Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 15.03.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren....

I fjor valgte regjeringen å la Forsvarets logistikkavtale med Wilhelmsen-rederiet,...

bg
Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren. Besvart: 15.03.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren....

Etter en prosess som ikke kan sies å ha gått på skinner, fikk Vy 3. mars tildelt...

bg
Spørretimespørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til klima- og miljøministeren. Besvart: 15.03.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Spørretimespørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til klima- og...

Strengere statlige krav til rensing av avløp krever enorme investeringer i nye renseanlegg....

bg
Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 15.03.2023 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kommunal-...

Har Arbeidarpartiet sin fylkesordførarkandidat i Vestland rett når han seier til...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren. Besvart: 15.03.2023 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren....

FN advarte sent i 2022 om en kommende hungersnød i Somalia i løpet av 2023. Nå anslår...

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 15.03.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

I statsbudsjettet flyttet regjeringen viktige krisetjenester som Kirkens SOS og...

bg
Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 15.03.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren....

Jernbanedirektoratet har tildelt hele togtrafikken på Østlandet til Vy-gruppen etter...

bg
Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren. Besvart: 08.03.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren....

Modum Bad har gjennom mange år bygd opp et veldig omfattende behandlingstilbud for...

bg
Muntlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 08.03.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Muntlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren....

Ukrainske styrker forbruker nå like mye ammunisjon daglig som et mindre europeisk...

bg
Muntlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til barne- og familieministeren. Besvart: 08.03.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Muntlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til barne-...

Mitt spørsmål går til barne- og familieministeren, og jeg vil begynne med å gratulere...

bg
Muntlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til forsvarsministeren. Besvart: 08.03.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Muntlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til forsvarsministeren....

Det har den siste tiden blitt satt fokus på seksuell trakassering og overgrep i...

bg
Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren. Besvart: 08.03.2023 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren....

I dag vil kampen for kvinners rettigheter i Iran prege 8. mars-tog over hele verden....

bg
Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til justis- og...

Hva tenker statsråden om at Straffelovrådet mener at et samtykke er noe som kan...

bg
Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 08.03.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren....

I juni besluttet regjeringen å heve kjøpet av 14 NH90-helikoptre etter mange år...

bg
Spørretimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 08.03.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og...

I 2021 slo helse- og omsorgsministeren, som da var helsepolitisk talsperson for...

bg
Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 08.03.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren....

2022 vart eit forferdeleg år med tanke på antalet dødsulykker på norske vegar. 118...

bg
Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 08.03.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren....

Kvinner har kjempa for helt grunnleggende rettigheter gjennom historia. Vi gjør...

bg
Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 08.03.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til helse-...

Når helse- og omsorgsministeren veit at ideelle aktørar innanfor rus og psykisk...

bg
Spørretimespørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren. Besvart: 08.03.2023 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Spørretimespørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren....

Utenriksministeren skrev i Dagbladet 9. desember 2022 at Norge skal støtte, løfte...

bg
Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til...

For første gang på ni år har vi fått ny statistikk over voldtekt i Norge. Rapporten...

bg
Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til utenriksministeren. Besvart: 08.03.2023 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til utenriksministeren....

Igjen kommer det alarmerende nyheter fra Iran. Det rapporteres om at skolejenter...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Den 28. februar la Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress frem en...

bg
Spørretimespørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

Spørretimespørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til...

Hurdalsplattformen sier at regjeringen skal arbeide mot innskrenking av folkestyret...

bg
Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til samferdselsministeren. Besvart: 08.03.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til samferdselsministeren....

Samferdselsministeren gikk høyt ut i valgkampen og lovet en høyere prioritering...

bg
Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Da Stortinget behandlet forslag om tiltak for å redusere passkøene i Norge i fjor,...

bg
Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis-...

Ansatte og innsatte har flere ganger slått alarm om soningsforholdene ved Bredtveit...

bg
Spørretimespørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.02.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren....

Det bor mange syrere og tyrkere i Norge som fortvilet ser sine kjære stå på bar...

bg
Muntlig spørsmål fra Olve Grotle (H) til fiskeri- og havministeren. Besvart: 22.02.2023 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Muntlig spørsmål fra Olve Grotle (H) til fiskeri- og havministeren....

Den 27. september i fjor uttalte fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran til...

bg
Muntlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren. Besvart: 22.02.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Muntlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og...

Mitt spørsmål går til likestillingsministeren. Jeg tror vi alle ble beveget av historiene...

bg
Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og havministeren. Besvart: 22.02.2023 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri-...

For kystens folk var valet i 2021 eit skjebneval. I mange år hadde dei sett kystsamfunn...

bg
Muntlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsministeren. Besvart: 22.02.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Muntlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og...

Mitt spørsmål går til statsråd Trettebergstuen. TV 2 hadde nylig en sak som beskrev...

bg
Muntlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren. Besvart: 22.02.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

Muntlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og...

Mitt spørsmål går til «strømprisministeren». Statsminister Jonas Gahr Støre har...

bg
Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 22.02.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til olje- og...

Torsdag 23. februar er det 500 dager siden Høyesterett enstemmig konkluderte med...