- Stortinget - Spørsmål/Svar

Muntlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til energiminis...

I april var energi- og miljøkomiteen på reise til Tyskland. Under et møte med t...

Muntlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til energimi...

Det var kjekt at energiministeren bare ble stående på talerstolen, for jeg hadd...

Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til energiminist...

Mitt spørsmål går også til energiministeren. Mens han kommer opp, kan jeg si at...

Muntlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal...

Mitt spørsmål går til kommunalministeren. I distriktene er det mange lokalt ...

Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til energimi...

Mitt spørsmål går til energiministeren. Det kunne vært fristende å spørre ene...

Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til landbruks...

Mitt spørsmål går til landbruksministeren. Kall meg gjerne gammeldags, men d...

Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnska...

Regjeringens barnehagestrategi legger opp til at innen 2030 skal 60 pst. av ansa...

Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til finan...

Regjeringa varslar i revidert nasjonalbudsjett for 2024 eit fall i bedriftsinves...

Spørretimespørsmål fra Torgrim Hogstad Hallem (V) til h...

I skriftlig spørsmål til daværende statsråd Ingvild Kjerkol fikk Venstre til sva...

Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og om...

Helse- og omsorgsministeren sa at «det er ikke noe mål for meg at det skal bli m...

Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdsel...

Nye Veier AS har beregnet kostnaden for Ringeriksbanen til ca. 33 milliarder kro...

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til energimini...

Den 10. mai sendte statsråden et brev til EU-kommisæren for energi om innføringe...

Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til barne- o...

Barnevernsinstitusjonsutvalgets NOU 2023: 24, avgitt til Barne- og familiedepart...

Spørretimespørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til...

Regjeringen har foreslått bevilget 40 ekstra millioner kroner øremerket til å op...

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samfe...

«Kø og kaos» ser ut til å vere eit slagord i dagens regjering, der samferdselsmi...

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Hvert år foretas 500 fotamputasjoner på personer med diabetes. Våre naboland har...

Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til ...

I dag behandles ikke tennene som en del av kroppen. Regjeringa har satt ned et t...

Muntlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til forsknin...

Mitt spørsmål går til statsråden for høyere utdanning. I fjor kom det fram at f...

Muntlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forskning...

Vi står ved et veiskille. Det blir færre unge og flere eldre, og det vil utford...

Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til justis...

Jeg vil først benytte anledningen til å gratulere utviklingsministeren med 50-å...

Muntlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til justis- og...

Jeg må få lov til å nevne at dette er en gledens dag, når Norge har anerkjent P...

Muntlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til forsknings- og...

Jeg vil gjerne stille spørsmål til høyere utdanningsministeren vår. Om en m...

Muntlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Mitt spørsmål går til justisministeren. Det som står igjen innen justisfelte...

Muntlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til just...

Justisministeren kan få lov til å bli ståande. Politi og trygge innbyggjarar...

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Ventetiden for å få svar på livmorhalsprøver i Oslo-området har økt til opptil t...

Spørretimespørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til ...

Det pågår en prosess for å få på plass en internasjonal skattekonvensjon i FN, m...

Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Under behandlingen av sak om ungdomsstraff i desember 2023 gikk regjeringspartie...

Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til ju...

Nye bygg er ein kime til frustrasjon i politisektoren. I Bergen har ein jobba me...

Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til justis- og...

Stortinget har vedtatt å iverksette tiltak for å forhindre transnasjonal undertr...

Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Norge har et ansvar for å gi beskyttelse til personer som trenger det. For å hje...

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samfe...

Heilt sidan 2021 har dagens regjering hevda at det skulle settast inn såkalla «k...

Spørretimespørsmål fra Guri Melby (V) til statsminister...

Presidentvalget i Russland var hverken fritt eller demokratisk. Deler av valget ...

Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdsel...

I Hallingdølen 23. april 2024 kan man lese at statsråden først etter 28 dager og...

Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til fiskeri- o...

Ifølge Havforskningsinstituttet er de største truslene mot livet i Oslofjorden, ...

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og ...

Regjeringen skal reforhandle mandatet til Enova. Stortinget har gjennom en rekke...