- Stortinget - Spørsmål/Svar

Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdsel...

Samferdselsministeren får dette spørsmålet også. I det forrige spørsmålet ha...

Muntlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferd...

Mitt spørsmål går til samferdselsministeren. Etter åpningen av Follobanen de...

Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsva...

Den sikkerhetspolitiske utviklingen i Ukraina og i nærområdene våre er ytterlig...

Muntlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til he...

Mitt spørsmål går til helseministeren. I flere år har ansatte, fagfolk, pas...

Muntlig spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og ...

I den senere tid, og som ble debattert under et tidligere hovedspørsmål, har de...

Muntlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til hels...

Når jeg besøker sykehus i hele landet, møter jeg dyktige ansatte som vet at de ...

Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til forsvarsm...

Lørdag var det to år siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina. Siden den ga...

Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til he...

Tilsynsrapporten fra Statsforvalteren i Vestland konkluderte med at tvillingene ...

Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og...

Bedre samarbeid mellom ulike tjenester, profesjoner og instanser er høyst nødven...

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Riksrevisjonens rapport om rehabiliteringstjenestene avdekket at mange kommuner ...

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og ...

Dagen i dag, onsdag 28. februar, er siste frist for å levere høringsinnspill til...

Spørretimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- ...

Adresseavisen kunne nylig avsløre at administrerende direktør i Helse Møre og Ro...

Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til kommunal- ...

Vanntåkeanlegg minner i stor grad om sprinkleranlegg, men det er dokumentert at ...

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til kommunal-...

Om hvordan statsråden vil sikre at belastning på reindriftens arealer ikke fører...

Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til he...

Om hva statsråden forventer at ventetiden er ved utgangen av 2024, med henvisnin...

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til energimini...

I 1962 gav Stortinget ein konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg med heimfall t...

Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forskni...

Den 22. desember 2023 uttalte Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning t...

Spørretimespørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) t...

Våren 2021 vedtok Stortinget å nedsette en kommisjon for å utarbeide et forslag ...

Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til justi...

Fremover må det stilles større krav til beredskapsarbeidet, og det er behov for ...

Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Dagens Næringsliv har den siste tiden hatt en rekke oppslag om at Økokrim kun ha...

Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til klima...

«Mennesker har bygget ned naturen i mer enn 5 000 år. Nå er det på tide at natur...

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samfe...

Samferdselsministeren tar ikkje tilstrekkeleg på alvor dei openberre uryddige fo...

Spørretimespørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsminis...

Menigheten Samfundet har nylig vært omtalt i Vårt Land. Menigheten har skoler i ...

Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Siden regjeringsskiftet har flere norske medier dokumentert økende ventetider fo...

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

ValdresKlinikken er en ideell stiftelse som i nesten 33 år har behandlet rusavhe...

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til energimini...

I tingrettens dom over Olje- og energidepartementets vedtak om plan for utbyggin...

Spørretimespørsmål fra Abid Raja (V) til barne- og fami...

Medlemmer av støttegruppa «Sendt bort» har delt rystende historier fra sin barnd...

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samfe...

I tidlegare skriftleg spørsmål til samferdselsministeren har eg stilt spørsmål o...

Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og...

Det haster med tiltak for å stanse bit-for-bit-nedbyggingen av norsk natur. NRK ...

Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbei...

Under høringa om forslaget fra Rødt om å forlenge permitteringsordningen sa en s...

Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til ...

Det er ikke mulig å sikre stabil kraftforsyning i Europa med massiv nedbygging a...

Spørretimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- ...

I Helse Midt-Norges beslutning om å overkjøre Helse Møre og Romsdal, som av hens...

Spørretimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og...

I sykehustalen kom helseministeren med lovnader om at pasienter innenfor rusomso...

Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kom...

Den 31. januar mottok statsråden Husleielovutvalgets første delrapport. Et flert...

Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til en...

EU har siden krigen i Ukraina brøt ut, støvsugd verdensmarkedet for flytende ned...