IT/MEDIA

Å samle sol på dagtid for å koke mat på kvelden

Det er forsket mye på teknologiske løsninger for å koke mat med sol, men hva fun...

Norske gutter liker skolen minst

Norske jenter trives i stor grad på skolen, mens guttene har en markant dårliger...

Å samle sol på dagtid kan gi mat på kvelden

Det er forsket mye på teknologiske løsninger for å koke mat med sol, men hva fun...

Matlaging med solovner sør for Sahara

Det er forsket mye på teknologiske løsninger for å koke mat med sol, men hva fun...

– Ofte ønskelig ved store rehabiliteringer

Flere grønne tak og fasader bidrar til at naturen får mer plass i byene våre. Nå...

Ensomhet kan utløse psykiske vansker

Ensomme mennesker bruker oftere medisiner mot depresjon, nedstemthet og psykoser.

By de unge på litt åpenhet rundt kjøkkenbordet

Vi unngår ofte å snakke om det vi er redd for og bekymret over. Men hvis foreldr...

Vi kan få et tareeventyr

Akkurat slik Stavanger i sin tid tok grep og ble "oljehovedstaden", har Trøndela...

– Et nødvendig tidsskille for utslippsfri transport i N...

Allerede neste år vil det rulle hundre hydrogenlastebiler her til lands. Med nul...

– Et nødvendig tidsskille for for utslippsfri transport...

Allerede neste år vil det rulle hundre hydrogenlastebiler her til lands. Med nul...

Billige, skitne rester kan gi rent oksygen

Industrien trenger mye rent oksygen. Nye materialer som er rimelige og robuste, ...

Her snuser Michelin-kokkene på fremtidens mat

Hvordan vil et måltid bestående av havsalat, tare, snegler, tanglopper og sjøpøl...

Forsker seg fram til en sunnere og mer klimavennlig ver...

De er tunge, stive og først og fremst laget for å beskytte. Mange opplever den r...

Milliarder å spare når olje- og gassbrønner plugges

800 milliarder kroner kan det koste å plugge de norske olje- og gassbrønnene når...

Dette kan gjøre verdens raskeste datamaskiner til sinker

Om magnoner, Bose-Einstein-kondensater og skikkelig flinke folk.

Månestøv kan gi drivhus på månen

Er det mulig å bygge drivhus på månen uten å ta med seg noe særlig med materiale...

En kjøre-og-hente-app for barn er både miljøvennlig og ...

Ved hjelp appen slipper foreldre å kjøre barna selv. Så langt er den testet ut i...

Hydrogen kan gjøre energikrevende industri utslippsfri

Både glass- og aluminiumsindustrien smelter glass i ovner med store klimagassuts...

Trening hos ammende mødre gir barna nyttig hormon

Det er helt ok å trene når du ammer. Trener du med høy intensitet, utløses et ho...

Hydrogen kan gjøre enerikrevende industri utslippsfri

Både glass- og aluminiumsindustrien smelter glass i ovner med store klimagassuts...

Autonome fartøy må bli mer redde for å dø

Kunne Helge Ingstad-ulykken vært unngått dersom forsvarets fregatter hadde vært ...

Kunstige geysirer kan bøte på mineralmangel

Om vi etteraper naturen, kan vi kanskje utvinne havbunnsmineraler ved å hente va...

Kunstige geysirer kan løse mineralfloken

Om vi etteraper naturen, kan vi kanskje utvinne havbunnsmineraler ved å hente va...

Holder arkitektløsningene vann eller ikke?

Når studenter, forskere og næring går sammen om å klimatilpasse boligene våre, f...

De mest aktive på sosiale medier, er også mest aktive o...

Forskerne finner ingen bevis for at bruk av sosiale medier påvirker sosiale ferd...

Svetlana og jeg – krigens skjebnesøstre

Våre fedre var fiender som kjempet mot hverandre i krigen. Likevel kjenner jeg e...

I framtida havner kanskje epleskrotten din i en Boeing

Ny forskning kan gjøre fremstilling av flydrivstoff fra biomasse mer effektiv.

Vi trenger billigere batterier om flere skal velge elbil

Færre velger elbil om batteriene blir dyrere. Ny teknologi bruker billigere og l...

– Barn i barnevernet får ikke helsehjelpen de trenger

En ny rapport fra SINTEF avdekker at barn og unge som er i kontakt med barnevern...

Stolte sjøfolk er i sterk tvil om sikkerheten til selvk...

De har høy tillit til autopiloten om bord, men offiserer på skipsbroen tror ikke...

Fiskerester kan bøte på råvaremangel og gi oss bedre he...

Mer enn 1 000 000 tonn restråstoff fra fiskerinæringen kan redde mat- og kosmeti...

Barn i barnevernet får ikke helsehjelpen de trenger

En ny rapport fra SINTEF avdekker at barn og unge som er i kontakt med barnevern...

Hjernen og omverden – ett økosystem

Først former vi byen, så former den oss. Fritt etter Churchill. Nyere forskning ...

Åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi til N...

Norges forskningsråd tildelte i dag åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig e...

Får 29 millioner for å gjøre roboter smartere

EU støtter NTNU-professor Ingrid Bouwer Utnes arbeid for å få roboter og selvsty...