- Stortinget svar/spørsmål Justis

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Hvordan arbeider statsråden med å vurdere ulike beslutningsstøtteordninger, og n...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Hvorfor grep politisk ledelse inn i arbeidet med å finne lokaler til bedragerien...

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen sette i verk for å forberede Norge på en ...

Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- ...

Hva vil justisministeren gjøre for å sikre at politiet i Norges nest største by ...

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Er statsråden komfortabel med Kriminalomsorgens prioritering av midler til Agder...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Vil statsråden be Nasjonal sikkerhetsmyndighet vurdere om det bør frarådes bruk ...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Har statsråden, som følge av innvandring fra bl.a Ukraina, gått bort fra ambisjo...

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Hvordan jobber regjeringen for å bidra til avklaring av spørsmålet om hvordan sø...

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til just...

Mener justisministeren det er riktig og rettferdig at tolkningen av foreldelsesf...

Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til justi...

Har statsråden planer om å sikre økte ressurser til bemanning for politiet i Nor...

Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis-...

Kan justis- og beredskapsministeren redegjøre for kildegrunnlaget for å hevde at...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til justi...

Kan statsråden avklare om regjeringen jobber med å få på plass en underavdeling ...

Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til ju...

Ungdomskriminaliteten går feil vei flere steder i landet, og flere grove voldshe...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Vil statsråden ta initiativ til etablering av en egen gruppe som har i oppgave å...

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Hvilke kilder har ministeren for sin påstand om at det er registrert en dobling ...

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og b...

Kan statsråden gjøre rede for status for arbeidet med å gjennomgå reglene «om va...

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og b...

Kan statsråden gjøre rede for hvordan regjeringen har fulgt opp/tenkt å følge op...

Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til justi...

Synes statsråden at tallene NRK presenterer gir grunn til bekymring - i så fall,...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Er statsråden enig med Politiets Fellesforbund om at det skjer en nedbemanning i...

Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis-...

Mener statsråden at mesteparten av reduksjonen på 43,4 politiårsverk og dermed n...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Kan statsråden utdype hvordan en bestemmelse som var lite brukt medførte såpass ...

Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til justi...

Mener statsråden at UDI har opptrådt ryddig i denne saken, og vil statsråden ta ...

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Tall fra politiet.no viser at det har blitt 138,4 færre politiårsverk i politidi...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Mener statsråden at en reduksjon i politidekningen pr. 1000 innbyggere er en sty...

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til just...

Hvor mange utrykninger og hvor mange loggførte oppdrag hadde Innlandet politidis...

Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til justis...

Mener statsråden at nedgangen i politiårsverk og dermed fallet i politidekning p...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Mener statsråden at politiet følger sine retningslinjer og prioriterer å etterfo...

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til just...

Ser statsråden at det ville gitt bedre trygghet for innbyggerne i både Engerdal ...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Når det kommer til drift av kommersielle asyl- og akuttmottak, hvordan kan stats...

Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til justis- og be...

Vil justisministeren legge til rette for at Skjervøy lensmannskontor blir ein re...

Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til justi...

Hvordan skal Trøndelag politidistrikt - som mister årsverk og får redusert polit...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- ...

Hva er status for statsrådens arbeid med gjennomgang av godtgjøringsreglene i ve...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Hvilke krav stiller regjeringen til bemanning, tilstedeværelse og åpningstider v...

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og b...

Kan statsråden gjøre rede for om og i hvor stort omfang politidistriktene kutter...

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til just...

Hvordan skal Innlandet politidistrikt - som mister politiårsverk og dermed får r...