- Stortinget svar/spørsmål Justis

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Hva er status for gjennomføringen av vedtakene 443 - 452, som ble debattert og vedtatt...

bg
Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-...

I flere oppslag i Agderposten vises det til planer om store kutt i Agder fengsel....
bg
Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis-...

Hvordan vil statsråden sørge for at asylmottakskapsiteten er tilstrekkelig tilpasset...

bg
Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren. Besvart: 05.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren....

Hva gjør myndighetene for å avdekke spionasje mot borgere i Norge i regi av den...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

I hvilken grad praktiseres og tillates rusprøver som frivillig ruskontrakt eller...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Hvordan har de menneskelige hensynene blitt vektlagt i utlendingsmyndighetenes behandling...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Viser til at regjeringen foreslår øke bevilgningen til kriminalomsorgen med 100...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Vurderer statsråden at det er et behov for å lovfeste politiets bruk av informanter,...

bg
Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til justis- og...

I 2021 ble 180 mindreårige satt i politiarrest, som var en nedgang fra 2020. Minst...

bg
Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis-...

En 33 år gammel mann ble skutt i fjor i Tønsberg. Forut for drapet brukte politiet...

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 29.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Hvilket hjemmelsgrunnlag er det regjeringen benytter for å transportere 20 illegale...

bg
Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til utenriksministeren. Besvart: 29.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til utenriksministeren....

Hvilke vurderinger ligger bak at regjeringen har besluttet å hente migranter fra...

bg
Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 29.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren....

Då Frp leia justisdepartementet fekk UDI instruks om å vurdere tilbakekall av opphaldsløyvet...

bg
Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-...

Vil justisministeren sikre mer bruk av skjønn i behandlingen av søknader for ureturnerbare...

bg
Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis-...

Hvordan vil statsråden løse problemene slik at flyktninger, særlig fra Ukraina,...

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Hvor mange beslutninger om våpenvistasjoner i medhold av politiloven § 7a har blitt...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Har statsråden vurdert hvordan forslaget om å redusere bevilgningen til nemdmøter...

bg
Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til...

Kva gjer justisministeren for å trygga norskiranarar og sikra ytringsfridommen deira?

bg
Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 18.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis-...

Hvilke tiltak har UNE iverksatt for å sikre en enhetlig vurdering av hva som anses...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 18.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Hva gjøres for å løse situasjonen for langtidsboende ureturnerbare asylsøkere på...

bg
Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til...

Viser til maktmiddelutvalgets rapport, og utvalgsleders egne gjennomføringer av...

bg
Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til justis- og...

Mener statsråden at lønnsinndrivelse for arbeidstakere som ikke får utbetalt lønn...

bg
Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Medfører det riktighet at statsråden ikke var kjent med, foreslo eller uttrykte...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Har statsråden vurdert hvordan forslaget om å dele kap. 410 vil påvirke domstolenes...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Hva er justis- og beredskapsministerens respons på kritikken fra politisjef i Sogn...

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 14.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Hva er status for statsrådens gjennomgang av godtgjøringsreglene i vergemålsforskriften,...

bg
Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til...

Hvordan har Justisdepartementets og Justisdepartementets lovavdeling jobbet sammen...

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Hva mener statsråden om at politiet omtaler innvandrere siktet for seksuelt overgrep...

bg
Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til...

Arbeiderpartiets Maria Aasen-Svensrud hevdet på NRK 24.08.2021 at ingen sitter fengslet...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis-...

Sett i lys av rapportene fra statsadvokatene, mener statsråden det er forsvarlig...

bg
Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis-...

Tidligere i år innkalte statsråden politidirektøren til hastemøte om anskaffelsen...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Har statsråden skrinlagt planene om å erstatte Oslo fengsel med et nytt fengsel...

bg
Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis-...

Er regjeringen i dialog med EU-kommisjonen om den forventede økningen i migrasjon...

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Vil regjeringen foreslå innstramminger i norsk innvandrings- og integreringspolitikk...

bg
Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis-...

Resolusjonen "narkotikabruk blant ungdom bekymrer" ble nylig vedtatt av SPs landsstyre,...