- Stortinget svar/spørsmål Justis

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Regjeringens forslag om endringer i offentleglova åpner for at interne dokumenters...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis-...

Ser ministeren at det også er behov for kvinnelige soningsplasser på Østlandet nord/øst...
bg
Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til justis-...

Hvordan vil statsråden sikre at politiet, etter de nye signalene fra regjeringen,...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Mener statsråden at det er hensiktsmessige å la politiet bruke makt for å fjerne...

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Hvilke land jobber regjeringen med å fremforhandle returavtaler med og hva er status...

bg
Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Vil norske myndigheter delta i EUs høring for å evaluere UCPM (EU Civil Protection...

bg
Skriftlig spørsmål fra Marian Hussein (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Marian Hussein (SV) til justis-...

Hva slags mulighet har politiet og/eller bydel og kommune til å nekte slike markeringer...

bg
Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til justis-...

Norge ved UDI har sluttet å gi Schengen-visum til russiske menneskerettighetsforkjempere,...

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Hvor stor andel av de som fikk innvilget straffegjennomføring med elektronisk kontroll...

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Vil regjeringen arbeide for å henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis-...

Ser statsråden nødvendigheten av å utløse opsjonen på kjøp av tre nye politihelikoptre...

bg
Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-...

Er justisministeren bekymret for hvorvidt vi kan stå overfor en kriminalitetstrend...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Mener statsråden at det er opp til barn å angi sine egne foreldre for å ha oppgitt...

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Ble det på bakgrunn av den konkrete sikkerhetsrisikoen det innebar at statsråden...

bg
Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til justis-...

Når regjeringen nå har avvist å lage en ny engangsløsning for lengeværende asylsøkere,...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Kan statsråden gjøre rede for hvilke tiltak som iverksettes for å sikre at vi får...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at politiet i større grad sikrer biologiske...

bg
Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til justis- og...

Hvilke planer har statsråden for det gamle fengselet i Kongsvinger sentrum etter...

bg
Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-...

I snart to år har to jødiske fanger utlevert fra Israel blitt nektet kosher-mat...

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Vil statsråden i lys av at det ikke er satt av midler i revidert nasjonalbudsjett...

bg
Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 12.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til kommunal-...

Gjennom ID avklaringsprogrammet for Irakiske flyktningar skriv Klassekampen at no...

bg
Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 12.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til justis-...

I Fædrelandsvennen kunne man 29. april lese om flere saker med ungdom som angrep...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis-...

Vil statsråden lytte til den nye høringsuttalelsen fra dommerne i Vestre Innlandet...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til justis- og...

Vi er kjent med svært lang saksbehandlings tid hos namsmennene, slik som i behandling...

bg
Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 09.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-...

Kan statsråden orientere meg om hvordan nedgangen i Øst PD fordeler seg på Lillestrøm,...

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 09.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Vil statsråden sørge for at UDI og politiet vil gjennomgå sakene til de personene...

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Kan statsråden opplyse om hvor mange personer som har fått innvilget straffegjennomføring...

bg
Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-...

Lukket avdeling ved Agder fengsel avdeling Evje er varslet stengt ned. Det er et...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Vil statsråden ta til orde for en opprydding i politiets rutiner og opplæring, og...

bg
Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til justis-...

Hvor mange enslige mindreårige har søkt asyl i Norge årlig siden 2010, og hvor mange...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren. Besvart: 05.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og...

Mener kulturministeren at medienes rolle med å se offentlige myndigheter i kortene...

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 04.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Har Nasjonal sikkerhetsmyndighet, departementet eller andre instanser iverksatt...

bg
Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 04.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis-...

Kan statsråden gjøre rede for hvilke tilfeller opplysningsplikten går foran taushetsplikten...

bg
Skriftlig spørsmål fra Emma Georgina Lind (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 03.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Emma Georgina Lind (V) til justis-...

Hva er årsaken til den lange saksbehandlingstiden hos UDI på saker om permanent...

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.04.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Vil statsråden fremlegge oversikt over nåværende oppholdsstatus for de som evakueres...