- Stortinget svar/spørsmål Justis

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til just...

Hva har statsråden på de 712 dagene som har gått siden besvarelsen av mitt skrif...

Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til justis- o...

Vil statsråden gjøre en ny vurdering med utgangspunkt i beredskapsbehov, før «be...

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og b...

Det bes om en tabell med kostnadsøkningene som ligger til grunn for forslaget ti...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Vil statsråden instruere UDI om hvordan forholdsmessighetsvurderingen etter stat...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Hvilke konkrete årsaksfaktorer mener statsråden ligger til grunn for den kraftig...

Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til justi...

Har ministeren oversikt over hvor stor andel av bedriftene som går konkurs på gr...

Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til justis...

Korleis ser regjeringa på den langsiktige kostnadsutviklinga for straum for innb...

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Mener ministeren det er behov for ytterligere begrense hvor mye en part kan krev...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids-...

Mener statsråden at regjeringen bryter med Grunnloven § 98, likestillings- og di...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Kan statsråden garantere at rettssikkerheten på Vestlandet i saker hvor det gjen...

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Hva er årsaken til at statsråden nå stopper arbeidsgruppen som utreder et hurtig...

Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis...

Kan statsråden orientere meg om endringen i antall stillinger for Øst PD (inkl. ...

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til just...

Hva er status for fremdriften i etableringen av to nye fengselsplasser ved ungdo...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Hvorfor går regjeringa inn for en gebyrøkning på 40 prosent for behandling av sa...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Hvor omfattende kompetansehevingsaktivitet for landets forliksrådsdommere er pla...

Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til jus...

Hva er status for refusjon av gebyrer for søknader om arbeidstillatelse til seso...

Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til j...

Ei gravid tobarnsmor av hazara folket blir utvist etter 10 år i Noreg. SV inngje...

Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- ...

Hvordan vil justisministeren vise at hun tar problematikken om barn som sendes u...

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Hvilke tiltak vil ministeren sette inn for å forhindre ulovlig jakt på ulv og an...

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til just...

Mener statsråden det er en akseptabel praksis at personer som har fått innvilget...

Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til justis- og ...

Kan statsråden redegjøre for hvorfor saksbehandlingstiden ikke har blitt bedre t...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Stemmer det at Politidirektøren uttalte på et møte i Politidirektoratet den 18.0...

Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til justis- og ber...

Vil justisministeren ta initiativ til å endre regelverket slik at samtlige som s...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Mener statsråden at Pakistan er trygt for en Hazara-kvinne?

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Hva gjøres konkret for å få ned ventetiden for asylintervju?

Skriftlig spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til justi...

Er det aktuelt å plassere en base for tungt vedlikehold av SAR Queen ved Bardufo...

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Er det akseptabelt for regjeringen at Økokrim melder om at de er kjent med hvitv...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til samferdsel...

Ville mer automatisering, for raskere håndtering av passasjerer og for å holde l...

Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til...

Hvor langt har arbeidet med å etablere en kommisjon for partnerdrap kommet, og h...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Er statsråden enig i at denne typen kriminell virksomhet er samfunnsskadelig, og...

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til just...

Vil statsråden ta initiativ til at Politihøgskolens aktivitet i Stavern flyttes ...

Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til fi...

Forbrukere betaler årlig anslagsvis over to milliarder i termingebyrer til finan...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Er statsråden enig i at det i lys av evalueringen av pilotprosjektet som har vær...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Kan statsråden garantere at den gjeldende praktisering av sikkerhetsloven ikke e...

Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis...

Ved flere anledninger i tidligere debatter om sikkerhetsklarering og SKMs praksi...