- Stortinget svar/spørsmål Justis

Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis...

Når forvaltningen «ikke kan unnlate» å utrede saken etter forvaltningsloven § 17...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- ...

Nylig kunne vi lese i Sarpsborg Arbeiderblad at innbyggere i Sarpsborg nå planle...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Kan statsråden forklare hvordan hun og regjeringen mener at det er en satsning p...

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Hvor mye av regjeringens foreslåtte bevilgning til politiet i revidert nasjonalb...

Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til justis- og...

Vil statsråden ta initiativ til en hensiktsmessig gjennomgang av Politidirektora...

Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til ju...

Vil PST få redusert operativ evne som følge av budsjettrotet?

Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til justis- og be...

Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak regjeringen gjennomfører for å forhin...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Kan statsråden klargjøre hvordan man skal forstå utlendingslovens krav til at en...

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og b...

Når vil høringen, om godtgjøring mv. for verger, som hadde høringsfrist 12.09.20...

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Hvor mye av regjeringens foreslåtte bevilgning til politiet i revidert nasjonalb...

Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til justi...

Vil Justisministeren ta initiativ til å gjennomgå praksis og retningsliner for k...

Skriftlig spørsmål fra Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG) t...

Politidirektoratet har i flere år mottatt kritikk over manglende behandling av i...

Skriftlig spørsmål fra Kim Thoresen (SV) til justis- og...

Hvilke grep har statsråden det siste året tatt for at utviklinga til den skeive ...

Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til ju...

Vil statsråden sørge for at vold i nære relasjoner blir klassifisert som det og ...

Skriftlig spørsmål fra Yngve Sætre (H) til justis- og b...

Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å hjelpe Innlandet politidistrikt i d...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Hva gjør justisministeren for å sikre at norske banker har de samme mulighetene ...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- ...

Vil regjeringen tette «hullet» slik at domfelte personer med utvisningsvedtak ik...

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til just...

Synes ministeren at straffenivået for slik kynisk og bevisst svindel er strengt ...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

I både Kragerø Blad Vestmar 03.06 og NRK Vestfold og Telemark samme dag skrives ...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Hvorfor blir utenlandske statsborgere som ikke har lovlig opphold i riket prøvel...

Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til barne- og f...

Vil statsråden vurdere strengere regulering av bruktbilbransjen for å styrke for...

Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- ...

Kan justisministeren redegjøre for hvor mange årsverk i vest politidistrikt som ...

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og b...

Hva er status på arbeidet med utredningen for å finne svar på nedgangen i antall...

Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til justis...

Hva er status på etterforskningen av Birgitte Tengs-saken, og hvordan arbeides d...

Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til justi...

Jeg takker for så vidt for svaret på spørsmål 15:2040, men for Stortingets del h...

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Justis- og beredskapsdepartementet fikk overlevert rapporten Førstelinjetjeneste...

Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til ju...

Hvordan vil statsråden sikre at 330 skvadron kan bunkre i Hallingdal?

Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til digita...

Kan vedtak etter forvaltningsloven fattes av myndighetene uten at tilstrekkelige...

Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til justi...

Anses oppnevnte medlemmer av forliksrådene som i et ansettelsesforhold, hvilke r...

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

På hvilket tidspunkt ble politimesterne gjort kjent med at også sjef PST skulle ...

Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til just...

Stortinget har bedt regjeringen sikre politiet tydelige hjemler for å aktivt kun...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Marie S. Østbøs forsvinning i Sør-Afrika er en uoppklart sak som nå er henlagt, ...

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Nylig kom Sivilombudet med sin rapport om Halden fengsel. Rapporten peker på at ...

Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til ju...

Hvor mange straffesaker ved enhet sentrum i Oslo politidistrikt ble i 2023 henla...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til finans...

Kva blir konsekvensen for norske lånekundar av EFTA-domstolen sine nylige avgjer...