STORTINGET

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- ...

Synes regjeringen på generelt grunnlag at personer som har fått beskyttelse i No...

Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til ju...

Hvor skal ressursene til opprettelsen av det nye Nærpolitiavsnittet på Grønland ...

Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til justis- og ...

Nå har det gått nesten ett år siden statsråden kalte fengselet for midlertidig s...

Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til ...

Riksadvokaten gikk denne uken ut mot aktører som sprer usikkerhet om hvilke verk...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Ordførerne i Lørenskog og Lillestrøm er kritiske til at politiet på Nedre Romeri...

Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til ju...

Hele livsgrunnlaget og tilstedeværelsen på Svalbard er avhengig av sikker og sta...

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) Lov-delen

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og samtykke til godkjenning av EØS-...

Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til justis- ...

Kva tiltak har departementet sett i verk i etterkant av EOS utvalet sitt brev av...

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Når vil justisministeren legge frem sak for Stortinget om ny voldtektsbestemmels...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Hvilke tiltak har justisministeren igangsatt for å bekjempe digital kriminalitet...

Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsmini...

Muntlig spørsmål, datert: 17.04.2024. Besvart: 17.04.2024 av statsminister Jonas...

Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse...

God mat er god eldreomsorg. Eldre som får i seg nok mat og riktig mat, har det b...

Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til barne- o...

«Russen blir lett bytte for kommersielle selskap. Dette kan ikke fortsette». Det...

Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnska...

Er statsråden enig med de Arbeiderparti- og Senterpartistyrte kommunene Arendal,...

Spørretimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og...

Regjeringen bygger ned døgnplasser innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandli...

Spørretimespørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og fam...

2024 startet på tragisk vis med altfor mange drap, og vold i nære relasjoner er ...

Spørretimespørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til ...

Utenriksministeren har bedt næringslivet om ikke å handle med selskaper som bidr...

Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til he...

Ventetidene øker under Støre-regjeringen, og pasienter venter stadig lengre på h...

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til energimini...

I forbindelse med regjeringens «kraftløft» for Finnmark ble det satt en frist ti...

Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og om...

Folk er bekymra for om de vil få nødvendig helsehjelp, nå og i framtida. Det kom...

Spørretimespørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til finans...

De siste årene har det vært flere debatter i mediene om hvordan emisjoner og res...

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samfe...

I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan framkommer det at regjeringen ...

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Styret i Helse Møre og Romsdal har vedtatt at sykehusene i fylket skal innføre H...

Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskap...

I Stortingets spørretime 10. april fortsetter kunnskapsministeren å skape usikke...

Endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed et...

Endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning)

Endringer i politiloven og vaktvirksomhetsloven (virkeo...

Endringer i politiloven og vaktvirksomhetsloven (virkeområde mv.)

Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- o...

Jeg vil derfor utfordre statsråden på om politiet i Grenland vil få tildelt mer ...

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Hva er begrunnelsen for innskrenkingen i UDIs adgang til å benytte underkilder f...

Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til justis-...

Etter straffelovens § 56 kan personer fratas retten til å ha en stilling eller u...

Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til j...

I en fersk tale i Islam Net i Oslo ble det presentert "et budskap til jødene", s...

Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- ...

Kan justisministeren redegjøre for hvor mange saker om ulovlig omskjæring av jen...

Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til ju...

Kva rolle ser statsråden for seg at Samarbeidsutvalet for forliksråd og namsmenn...

Endringer i gjeldsordningsloven mv. (effektivisering og...

Endringer i gjeldsordningsloven mv. (effektivisering og forenkling av gjeldsordn...

Felles verdier - felles ansvar Styrket innsats for fore...

Felles verdier - felles ansvar Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av...

Endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.)

Endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.)