STORTINGET

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og dis...

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Arbeids- og inkl...

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og bered...

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet

Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til ...

I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål den 15. november slår næringsministeren ...

Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Å holde aktører som bryter folkeretten ansvarlige er viktig for å sikre en regel...

Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til fi...

REC Solar legger ned sin norske virksomhet, og 100 ansatte mister jobben. Alcoa ...

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samfe...

I Aftenposten den 4. august 2023 kom avsløringa om at Tretten bru ikkje tolte me...

Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnska...

I en spørreundersøkelse blant landets kommunedirektører, publisert i Kommunal Ra...

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og e...

Forskere ved NTNU frykter strømpriskollaps når det blåser i Nordsjøen, og advare...

Spørretimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til utenriks...

Israels grufulle krig mot Gaza har rettet verdens øyne mot et folk som i årtier ...

Spørretimespørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til j...

Israel har svara på terrorangrepet den 7. oktober med ei grusom kollektiv avstra...

Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- ...

Fellesforbundet slår alarm om sikkerheten for arbeidsfolk offshore. Folk gruer s...

Spørretimespørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- o...

Mange norsk-palestinere har mistet familie og venner i den grufulle krigen i Gaz...

Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til utviklin...

29. november er FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk. Isr...

Spørretimespørsmål fra Stine Westrum (R) til utenriksmi...

Mener regjeringen at Israel har et særlig ansvar for gjenoppbygging av sivil inf...

Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og om...

Det er mye usikkerhet for ansatte i Helse Nord. Kort etter at det ble foreslått ...

Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til nær...

Onsdag i forrige uke kom nyheten om at REC Solar legger ned i Norge. 100 ansatte...

Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis-...

Er statsråden sikker på, eller vil undersøke om de som har blitt hentet fra Gaza...

Representantforslag om bedre forebygging av og mer kunn...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Erna Solberg...

Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk be...

Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving)

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Rundt 250 nordmenn har vært innesperret på Gazastripen under Israels brutale kri...

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Hvordan kan statsråden forsvare at den nye loven for voldserstatning får ned beh...

Representantforslag om endring av straffeloven § 185, «...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus H...

Representantforslag om å bedre psykisk helsetilbud for ...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri ...

Representantforslag om styrket kamp mot negativ sosial ...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Tone Wilhelm...

Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontro...

Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll av besøksforbud)

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Hva mener statsråden om at to arbeidsledige politifolk har blitt sendt på arbeid...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- ...

Vil statsråden sørge for at de rette instanser, som for eksempel PU, UDI og Barn...

Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Spørretimespørsmål, datert: 16.11.2023. Besvart: 22.11.2023 av justis- og bereds...

Muntlig spørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- o...

Mitt spørsmål går til kommunal- og distriktsministeren, og mens han er på vei o...

Muntlig spørsmål fra Stine Westrum (R) til næringsminis...

Jeg har et spørsmål til næringsministeren som i høyeste grad angår aktivt statl...

Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næ...

Næringsministeren kan godt finne tilbake til «hamna» han stod i her, på talarst...

Muntlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til nærings...

I Stortinget har vi hatt mange debatter om såkalt aktiv næringspolitikk de sist...

Muntlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næ...

Mitt spørsmål går til næringsministeren. Eksportverdiene er nå høye. Når kro...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal...

Brannvesenet tilkalles stadig på oppdrag for Politi og helsevesenet selv om det ...