STORTINGET

Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til justis-...

Vil statsråden vurdere om en person som i en rettsinstans er fratatt retten til ...

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Når ble Justisdepartementet gjort kjent med at også PST skal autorisere de ansat...

Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis...

Nylig ble en etiopisk kvinne forsøkt sendt ut fra Norge. Etiopiske myndigheter n...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Hvor mye av lønnsveksten i politiet skyldes volumøkning i faste og variable till...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- ...

Hvor mange saker ligger inne hos myndighetene hvor en person har fått opphold el...

Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til j...

Høyringsfrist om nye reglar i pass- og ID-kortforskrifta om utanlandske statsbor...

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til just...

Er statsråden fornøyd med at Innlandet politidistrikt så langt i 2024 bare har m...

Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til ju...

Vil statsråden sørge for at prosessen med konkurranse og forhandling om nytt pol...

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samfe...

Heilt sidan 2021 har dagens regjering hevda at det skulle settast inn såkalla «k...

Spørretimespørsmål fra Guri Melby (V) til statsminister...

Presidentvalget i Russland var hverken fritt eller demokratisk. Deler av valget ...

Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til fiskeri- o...

Ifølge Havforskningsinstituttet er de største truslene mot livet i Oslofjorden, ...

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og ...

Regjeringen skal reforhandle mandatet til Enova. Stortinget har gjennom en rekke...

Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdsel...

I Hallingdølen 23. april 2024 kan man lese at statsråden først etter 28 dager og...

Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til finan...

Tolletaten står i en kritisk ressurssituasjon. Tolldirektøren skriver i sin situ...

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til landbruks...

Bønder, særlig i utviklingsland, lider sterkt under begrensninger satt i WTO-avt...

Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskap...

Hva vil statsråden gjøre for at det skal være attraktivt å være lærer?

Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbei...

Nye tall viser at halvparten av sosialhjelpsmottakerne ikke kan følge myndighete...

Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnska...

Regjeringen har lagt fram og Stortinget har vedtatt Langtidsplanen for forskning...

Grunnlovsforslag om endring i §§ 86 til 88 og 90 til 91...

Grunnlovsforslag fra Peter Frølich om endring i §§ 86 til 88 og 90 til 91 (om do...

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og b...

Kan statsråden bekrefte at reversering av domstolsreformen er skrinlagt?

Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis...

Er det korrekt at kommunen kun har plikt til å dekke akuttmedisin for beboere i ...

Skriftlig spørsmål fra Henrik Asheim (H) til næringsmin...

Kan statsråden gi en oversikt over ventetidene hos Statsforvalteren på søknader ...

Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til justis-...

Justisministeren sier det ikke er aktuelt nå å legge ned noen av de 16 fengslene...

Muntlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kl...

Norge har noen store utfordringer i årene framover. Vi skal kutte utslippene be...

Muntlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og mi...

Miljødirektoratet kom denne uken med en ny rapport som viser all planlagt utbyg...

Muntlig spørsmål fra Anne Kristine Linnestad (H) til di...

Norge trenger flere ben å stå på, og skal vi lykkes med å skape framtidens gode...

Muntlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og famil...

I går fikk barneministeren en stor sekk. En stor samling organisasjoner som job...

Muntlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og f...

I 2021 kunne vi lese i tysnesbladet.no at Toppe avviste enhver tvil om at behan...

Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og ...

Da hun var 15 år gammel, misbrukte Vilja heroin, kokain og amfetamin. Hennes st...

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Kan justisministeren opplyse hvor mange avhør av barn som ikke har blitt gjennom...

Spørretimespørsmål fra Grunde Almeland (V) til kunnskap...

Statsråden vil at samtlige 19-åringer skal avtjene et pliktår for Norge. For man...

Spørretimespørsmål fra Guri Melby (V) til kunnskapsmini...

I perspektivmeldingen står det at det relativt sett blir færre personer i arbeid...

Spørretimespørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til arbeid...

Regjeringa er opptekne av å få fleire unge i arbeid tidlegare. I perspektivmeldi...

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Ventetiden for mange pasienter med kvinnesykdommer er ekstremt lange. Det er uho...

Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til he...

Fra 2018 har fastlegekontor prøvd ut organisering som primærhelseteam (PHT), der...