Skriftlig spørsmål fra Kim Thoresen (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvilke grep har statsråden det siste året tatt for at utviklinga til den skeive befolkningen skal gå i en bedre retning når en ser på hatkriminalitet og trusler mot skeive, og kan statsråden peke på de viktigste konkrete punktene hun planlegger å iverksette for å bekjempe hat, trusler og vold mot skeive, og kan statsråden i tillegg redegjøre for hvor stor økning man har sett fra år til år i hatkriminalitet, hatytringer, hærverk, tyveri og vold rettet mot skeive i perioden 2020-2023?

Jun 20, 2024 - 16:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Kim Thoresen (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hvilke grep har statsråden det siste året tatt for at utviklinga til den skeive befolkningen skal gå i en bedre retning når en ser på hatkriminalitet og trusler mot skeive, og kan statsråden peke på de viktigste konkrete punktene hun planlegger å iverksette for å bekjempe hat, trusler og vold mot skeive, og kan statsråden i tillegg redegjøre for hvor stor økning man har sett fra år til år i hatkriminalitet, hatytringer, hærverk, tyveri og vold rettet mot skeive i perioden 2020-2023?