Grunnlovsforslag om endring i § 98 (om forbud mot uforholdsmessig inngrep overfor den enkelte)

Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner og Morten Wold om endring i § 98 (om forbud mot uforholdsmessig inngrep overfor den enkelte)

Jun 20, 2024 - 12:30
 0
Grunnlovsforslag om endring i § 98 (om forbud mot uforholdsmessig inngrep overfor den enkelte)
Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner og Morten Wold om endring i § 98 (om forbud mot uforholdsmessig inngrep overfor den enkelte)