Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslig arbeid som utføres i forbindelse med saker som skal behandles av domstolene)

Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslig arbeid som utføres i forbindelse med saker som skal behandles av domstolene)

Jun 20, 2024 - 12:30
 0
Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslig arbeid som utføres i forbindelse med saker som skal behandles av domstolene)
Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslig arbeid som utføres i forbindelse med saker som skal behandles av domstolene)