Brev fra Sivilombudet til Stortingets presidentskap om Oppfølging av Dokument 21 (2020-2021) - bevisførsel om opplysning underlagt taushetsplikt hos Sivilombudet, datert 20. april 2023

Brev fra Sivilombudet til Stortingets presidentskap om Oppfølging av Dokument 21 (2020-2021) - bevisførsel om opplysning underlagt taushetsplikt hos Sivilombudet, datert 20. april 2023

May 28, 2024 - 18:30
 0
Brev fra Sivilombudet til Stortingets presidentskap om Oppfølging av Dokument 21 (2020-2021) - bevisførsel om opplysning underlagt taushetsplikt hos Sivilombudet, datert 20. april 2023
Brev fra Sivilombudet til Stortingets presidentskap om Oppfølging av Dokument 21 (2020-2021) - bevisførsel om opplysning underlagt taushetsplikt hos Sivilombudet, datert 20. april 2023