Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til energiministeren. Besvart: 29.05.2024 av energiminister Terje Aasland

Mitt spørsmål går til energiministeren. Det kunne vært fristende å spørre energiministeren hva han tenker om det hasardiøse forslaget fra Høyre om å åpne for olje- og gassvirksomhet i vårt felles matfat utenfor Lofoten, men det skal jeg ikke gjøre. Det jeg i stedet vil spørre om, er en undersøkelse den britiske avisen The Guardian gjorde. De stilte spørsmål til alle forfattere av FNs klimapanels rapporter siden 2018, altså verdens ledende klimaforskere. 77 pst. av forskerne tror at oppvarmingen av kloden kommer til å øke med mer enn 2,5 grader. Det vil ha svært store konsekvenser for menneskers liv verden over. Forskerne mener manglende politisk vilje er hovedgrunnen til at vi ikke kommer til å nå klimamålene. Mitt spørsmål til statsråden er: Er statsråden enig med forskerne i at manglende politiske vilje er hovedtrusselen vi står foran i kampen mot klimakrisen?

May 30, 2024 - 15:30
 0
Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til energiministeren. Besvart: 29.05.2024 av energiminister Terje Aasland
Mitt spørsmål går til energiministeren. Det kunne vært fristende å spørre energiministeren hva han tenker om det hasardiøse forslaget fra Høyre om å åpne for olje- og gassvirksomhet i vårt felles matfat utenfor Lofoten, men det skal jeg ikke gjøre. Det jeg i stedet vil spørre om, er en undersøkelse den britiske avisen The Guardian gjorde. De stilte spørsmål til alle forfattere av FNs klimapanels rapporter siden 2018, altså verdens ledende klimaforskere. 77 pst. av forskerne tror at oppvarmingen av kloden kommer til å øke med mer enn 2,5 grader. Det vil ha svært store konsekvenser for menneskers liv verden over. Forskerne mener manglende politisk vilje er hovedgrunnen til at vi ikke kommer til å nå klimamålene. Mitt spørsmål til statsråden er: Er statsråden enig med forskerne i at manglende politiske vilje er hovedtrusselen vi står foran i kampen mot klimakrisen?