Interpellasjon fra Mímir Kristjánsson (R) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 35 (2023-2024), oversendt regjeringen: 29.04.2024. Besvart: 13.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvorfor ikke politiet etterforsker lønnstyverisaker, og om hva skal til for at politiet prioriterer arbeidslivskriminalitet høyere

Jun 30, 2024 - 03:30
 0
Interpellasjon fra Mímir Kristjánsson (R) til justis- og beredskapsministeren
Interpellasjon nr. 35 (2023-2024), oversendt regjeringen: 29.04.2024. Besvart: 13.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvorfor ikke politiet etterforsker lønnstyverisaker, og om hva skal til for at politiet prioriterer arbeidslivskriminalitet høyere