Slik begrunner amerikansk høyesterett Trumps immunitet

Flertallet viser til at retten tidligere har gitt immunitet mot visse typer erstatningssøksmål, og mener samme hensyn gjør seg gjeldende nå.

Jul 2, 2024 - 03:00
 0
Slik begrunner amerikansk høyesterett Trumps immunitet
Flertallet viser til at retten tidligere har gitt immunitet mot visse typer erstatningssøksmål, og mener samme hensyn gjør seg gjeldende nå.