Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.07.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Vil statsråden ta initiativ til en hensiktsmessig gjennomgang av Politidirektoratets virksomhet, med spesielt fokus på samhandlingskultur og trygghet for varslere, samt evaluere om antall ansatte er på et uforsvarlig høyt nivå?

Jul 1, 2024 - 13:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.07.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Vil statsråden ta initiativ til en hensiktsmessig gjennomgang av Politidirektoratets virksomhet, med spesielt fokus på samhandlingskultur og trygghet for varslere, samt evaluere om antall ansatte er på et uforsvarlig høyt nivå?