Avslutter advokataksjonen etter ny avtale med Justisdepartementet

Justisminister Emilie Mehl (Sp) vil opprette et utvalg som skal gjennomgå salærordningen, men noen systematisk opptrappingsplan har foreningen ikke fått gjennomslag for.

Jul 1, 2024 - 17:00
 0
Avslutter advokataksjonen etter ny avtale med Justisdepartementet
Justisminister Emilie Mehl (Sp) vil opprette et utvalg som skal gjennomgå salærordningen, men noen systematisk opptrappingsplan har foreningen ikke fått gjennomslag for.