EMD avviste klimasaken mot Norge og 32 andre land, men felte Sveits

EMDs storkammer mener de portugusiske ungdommene verken hadde mulighet til å klage inn Norge, eller hadde uttømt nasjonale rettsmidler. Klagen blir derfor avvist.

Apr 9, 2024 - 14:00
 0
EMD avviste klimasaken mot Norge og 32 andre land, men felte Sveits
EMDs storkammer mener de portugusiske ungdommene verken hadde mulighet til å klage inn Norge, eller hadde uttømt nasjonale rettsmidler. Klagen blir derfor avvist.