Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 04.07.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Når forvaltningen «ikke kan unnlate» å utrede saken etter forvaltningsloven § 17, hva blir konsekvensen hvis det viser seg at saken ikke var «forsvarlig utredet» og slik at saksgrunnlaget i første omgang ikke kunne hjemle vedtaket, burde ikke vedtaket i slikt tilfelle oppheves for eventuell ny behandling i første instans, eller mener ministeren at forvaltningen etter lovens § 33 har adgang til å innhente ny informasjon som i klageomgangen kan reparere det uriktige vedtaket ved å i ettertid skaffe tilstrekkelig grunnlag for vedtaket?

Jul 4, 2024 - 15:00
 0
Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 04.07.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Når forvaltningen «ikke kan unnlate» å utrede saken etter forvaltningsloven § 17, hva blir konsekvensen hvis det viser seg at saken ikke var «forsvarlig utredet» og slik at saksgrunnlaget i første omgang ikke kunne hjemle vedtaket, burde ikke vedtaket i slikt tilfelle oppheves for eventuell ny behandling i første instans, eller mener ministeren at forvaltningen etter lovens § 33 har adgang til å innhente ny informasjon som i klageomgangen kan reparere det uriktige vedtaket ved å i ettertid skaffe tilstrekkelig grunnlag for vedtaket?