Lagmannsretten sier ja til å fremme et krav om fastsettelsesdom for utilbørlig atferd

En arbeidstaker som vil ha fastsettelsesdom for at arbeidsgiver har utsatt henne for utilbørlig behandling fikk medhold i at saken kunne fremmes som et rettskrav.

Jul 4, 2024 - 09:30
 0
Lagmannsretten sier ja til å fremme et krav om fastsettelsesdom for utilbørlig atferd
En arbeidstaker som vil ha fastsettelsesdom for at arbeidsgiver har utsatt henne for utilbørlig behandling fikk medhold i at saken kunne fremmes som et rettskrav.