Høyesteretts ankeutvalg opphevet salærkutt på 50 prosent

Lagmannsretten kuttet salæret uten nærmere begrunnelse for hvorfor timeantallet måtte anses som unødvendig høyt, skriver Høyesterett.

Mar 12, 2024 - 13:30
 0
Høyesteretts ankeutvalg opphevet salærkutt på 50 prosent
Lagmannsretten kuttet salæret uten nærmere begrunnelse for hvorfor timeantallet måtte anses som unødvendig høyt, skriver Høyesterett.