Muntlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

Muntlig spørsmål, datert: 31.01.2024. Besvart: 31.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvilke tanker statsråden gjør seg om at politistasjoner ser seg nødt til å legge ned enheter for forebyggende arbeid blant barn og unge, samtidig som vi ser en voldsom økning i ungdomskriminaliteten

Feb 8, 2024 - 18:30
 0
Muntlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren
Muntlig spørsmål, datert: 31.01.2024. Besvart: 31.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvilke tanker statsråden gjør seg om at politistasjoner ser seg nødt til å legge ned enheter for forebyggende arbeid blant barn og unge, samtidig som vi ser en voldsom økning i ungdomskriminaliteten