Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

I en fersk tale i Islam Net i Oslo ble det presentert "et budskap til jødene", som gikk langt i å legitimere vold og selvmordsaksjoner. Talen ble holdt av en person som Minotenk beskriver som en ekstrem britisk Youtuber som står for grov homofobi og kvinnehat. Hva tenker justisministeren om at det kommer personer til Norge med et slikt budskap, og hva gjør hun for å hindre radikalisering blant unge muslimer og hindre innflytelse fra ekstremister?

Apr 23, 2024 - 11:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
I en fersk tale i Islam Net i Oslo ble det presentert "et budskap til jødene", som gikk langt i å legitimere vold og selvmordsaksjoner. Talen ble holdt av en person som Minotenk beskriver som en ekstrem britisk Youtuber som står for grov homofobi og kvinnehat. Hva tenker justisministeren om at det kommer personer til Norge med et slikt budskap, og hva gjør hun for å hindre radikalisering blant unge muslimer og hindre innflytelse fra ekstremister?