Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Etter straffelovens § 56 kan personer fratas retten til å ha en stilling eller utøve en virksomhet eller aktivitet, noe som burde kunne sikre trygge fritidsaktiviteter også i privat regi. Kan statsråden gjøre rede for om bestemmelsen anvendes i tilstrekkelig grad overfor personer som er dømt for f.eks. seksuelle overgrep mot barn og unge, hvilke konsekvenser et slikt rettighetstap, og eventuelle brudd på rettighetstapet, får og om lovverket i tilstrekkelig grad sikrer barn og unge trygge fritidsaktiviteter også i privat regi?

Apr 23, 2024 - 11:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Etter straffelovens § 56 kan personer fratas retten til å ha en stilling eller utøve en virksomhet eller aktivitet, noe som burde kunne sikre trygge fritidsaktiviteter også i privat regi. Kan statsråden gjøre rede for om bestemmelsen anvendes i tilstrekkelig grad overfor personer som er dømt for f.eks. seksuelle overgrep mot barn og unge, hvilke konsekvenser et slikt rettighetstap, og eventuelle brudd på rettighetstapet, får og om lovverket i tilstrekkelig grad sikrer barn og unge trygge fritidsaktiviteter også i privat regi?