Skriftlig spørsmål fra Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Politidirektoratet har i flere år mottatt kritikk over manglende behandling av innsynskrav i tråd med lovverket og utstrakt brudd på tidsfrister, blant annet fra Sivilombudet. Hva har statsråden konkret gjort siden 2021 for å sikre at direktoratet følger offentleglova, hvorfor er det fortsatt en rekke brudd på loven i 2024 og hva vil ministeren nå gjøre for å sikre at politiet faktisk overholder offentleglova, dens tidsfrister og krav til innsyn?

Jun 20, 2024 - 16:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Politidirektoratet har i flere år mottatt kritikk over manglende behandling av innsynskrav i tråd med lovverket og utstrakt brudd på tidsfrister, blant annet fra Sivilombudet. Hva har statsråden konkret gjort siden 2021 for å sikre at direktoratet følger offentleglova, hvorfor er det fortsatt en rekke brudd på loven i 2024 og hva vil ministeren nå gjøre for å sikre at politiet faktisk overholder offentleglova, dens tidsfrister og krav til innsyn?