Vant delvis frem i anke over urettmessig straffeforfølgning – får millioner

Borgarting mener, som tingretten, at oljeinvestor Berge Gerdt Larsen må ta mesteparten av det økonomiske ansvaret for straffesaken mot ham. Men bare to tredeler.

Jun 24, 2024 - 20:00
 0
Vant delvis frem i anke over urettmessig straffeforfølgning – får millioner
Borgarting mener, som tingretten, at oljeinvestor Berge Gerdt Larsen må ta mesteparten av det økonomiske ansvaret for straffesaken mot ham. Men bare to tredeler.