Muntlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Muntlig spørsmål, datert: 22.05.2024. Besvart: 22.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om justisministeren har lytta til hovudverneombodet, som no etter tolv år i teneste kjem med eit klart råd til oss om at det er på tide å ha generell væpning av politiet òg i Noreg, og med det kunna gje tillit til dei dyktige politifolka våre om at dei kan handtera dette på ein god måte

May 24, 2024 - 12:30
 0
Muntlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til justis- og beredskapsministeren
Muntlig spørsmål, datert: 22.05.2024. Besvart: 22.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om justisministeren har lytta til hovudverneombodet, som no etter tolv år i teneste kjem med eit klart råd til oss om at det er på tide å ha generell væpning av politiet òg i Noreg, og med det kunna gje tillit til dei dyktige politifolka våre om at dei kan handtera dette på ein god måte