Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Når vil høringen, om godtgjøring mv. for verger, som hadde høringsfrist 12.09.2020 bli fulgt opp?

Jun 28, 2024 - 13:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Når vil høringen, om godtgjøring mv. for verger, som hadde høringsfrist 12.09.2020 bli fulgt opp?