Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan statsråden si noe konkret om når Stortinget kan forvente at regjeringen følger opp Baumann-utvalgets rapport om utvisningssaker som berører barn?

Jan 26, 2024 - 11:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Kan statsråden si noe konkret om når Stortinget kan forvente at regjeringen følger opp Baumann-utvalgets rapport om utvisningssaker som berører barn?