Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Vil Justisministeren ta initiativ til å gjennomgå praksis og retningsliner for korleis menneskelege omsyn og skjønn blir vurdert i saker som gjeld opphaldsløyve for personar utan avklart identitet som har levd lenge i Noreg, slik at ein i større grad kan vektlegge butid, familierelasjonar og tilknyting til Noreg og finne ein praksis som gjer at folk slepp å leve eit heilt liv i uvisse om framtida, slik vi no seinast ser i ei aktuell sak i Bremanger kommune i Vestland?

Jun 28, 2024 - 13:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Vil Justisministeren ta initiativ til å gjennomgå praksis og retningsliner for korleis menneskelege omsyn og skjønn blir vurdert i saker som gjeld opphaldsløyve for personar utan avklart identitet som har levd lenge i Noreg, slik at ein i større grad kan vektlegge butid, familierelasjonar og tilknyting til Noreg og finne ein praksis som gjer at folk slepp å leve eit heilt liv i uvisse om framtida, slik vi no seinast ser i ei aktuell sak i Bremanger kommune i Vestland?