Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Har ministeren oversikt over hvor stor andel av bedriftene som går konkurs på grunn av skatte og avgiftskrav som er knyttet til økonomisk kriminalitet og/eller arbeidslivskriminalitet og hvor mange av disse som faktisk blir straffet for arbeidslivskriminalitet?

Feb 23, 2024 - 19:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Har ministeren oversikt over hvor stor andel av bedriftene som går konkurs på grunn av skatte og avgiftskrav som er knyttet til økonomisk kriminalitet og/eller arbeidslivskriminalitet og hvor mange av disse som faktisk blir straffet for arbeidslivskriminalitet?