Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Er statsråden uenig med den amerikanske vurderingen av at TikTok er en sikkerhetstrussel, gitt at hun ikke tar til orde for forbud i Norge, men heller bruker TikTok aktivt selv?

Mar 22, 2024 - 13:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Er statsråden uenig med den amerikanske vurderingen av at TikTok er en sikkerhetstrussel, gitt at hun ikke tar til orde for forbud i Norge, men heller bruker TikTok aktivt selv?