Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Er statsråden enig med Politiets Fellesforbund i at Politihøgskolens avlysning av etterutdanning innen IP3, etterretning og skjulte etterforskningsmetoder grunnet manglende finansiering, kan få alvorlige konsekvenser for beredskapen og kapasiteten til norsk politi?

Mar 22, 2024 - 13:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Er statsråden enig med Politiets Fellesforbund i at Politihøgskolens avlysning av etterutdanning innen IP3, etterretning og skjulte etterforskningsmetoder grunnet manglende finansiering, kan få alvorlige konsekvenser for beredskapen og kapasiteten til norsk politi?