Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ved nysalderingen ble politiets driftsbevilgning økt med 734 mill. kroner (Prop. 19 S, kap. 440, post 01). Hvor mye midler planlegges overført til 2024, og hvordan fordeles midlene per politidistrikt?

Jan 26, 2024 - 11:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Ved nysalderingen ble politiets driftsbevilgning økt med 734 mill. kroner (Prop. 19 S, kap. 440, post 01). Hvor mye midler planlegges overført til 2024, og hvordan fordeles midlene per politidistrikt?