Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Vil justis og beredskapsministeren fylgje opp den fagleg tilrådinga i utgreinga av 1 september 2023 frå Kriminalomsorgsdirektoratet (KID) og Politidirektoratet (POD) om å overføre ansvaret for drifta av utlendingsinternatet på Trandum til Kriminalomsorgen, og i tilfelle når kan ei gjennomføring eller avklaring ventast?

Jan 26, 2024 - 11:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Vil justis og beredskapsministeren fylgje opp den fagleg tilrådinga i utgreinga av 1 september 2023 frå Kriminalomsorgsdirektoratet (KID) og Politidirektoratet (POD) om å overføre ansvaret for drifta av utlendingsinternatet på Trandum til Kriminalomsorgen, og i tilfelle når kan ei gjennomføring eller avklaring ventast?