Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Vil justisministeren sørge for en større profesjonalisering av arbeidet med vold i nære relasjoner i landets politidistrikt, og vil hun gi dem som har bekymringer tilknyttet f.eks. Vest politidistrikt ressurs- og kapasitetsutfordringer forsikringer om at det vil komme friske penger for å ta kampen mot volden?

Jan 26, 2024 - 11:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Vil justisministeren sørge for en større profesjonalisering av arbeidet med vold i nære relasjoner i landets politidistrikt, og vil hun gi dem som har bekymringer tilknyttet f.eks. Vest politidistrikt ressurs- og kapasitetsutfordringer forsikringer om at det vil komme friske penger for å ta kampen mot volden?