Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 18.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Justisdepartementet har bedt politiet planlegge for at etatens budsjettramme skal økes med 635 mill. kroner ifb. revidert nasjonalbudsjett, og at dette skal være en varig økning. Er det i tråd med bevilgningsreglementet og økonomiregelverket i staten å be underliggende etat planlegge for at vedtatte budsjettrammer ikke skal holdes, før Stortinget har behandlet saken?

Mar 18, 2024 - 14:00
 0
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 18.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Justisdepartementet har bedt politiet planlegge for at etatens budsjettramme skal økes med 635 mill. kroner ifb. revidert nasjonalbudsjett, og at dette skal være en varig økning. Er det i tråd med bevilgningsreglementet og økonomiregelverket i staten å be underliggende etat planlegge for at vedtatte budsjettrammer ikke skal holdes, før Stortinget har behandlet saken?