Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan justisministeren redegjøre for hvor mange årsverk i vest politidistrikt som jobber fast med forebyggende arbeid særlig rettet mot barn og unge, og kan statsråden gi tall på hvor mange av disse som til daglig jobber med dette i Bergen?

Jun 11, 2024 - 15:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Kan justisministeren redegjøre for hvor mange årsverk i vest politidistrikt som jobber fast med forebyggende arbeid særlig rettet mot barn og unge, og kan statsråden gi tall på hvor mange av disse som til daglig jobber med dette i Bergen?