Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan statsråden orientere meg om endringen i antall stillinger for Øst PD (inkl. hvordan dette fordeler seg på Lillestrøm, Ski og de andre politistedene) og endringen for Oslo PD sin andel som fordeler seg på Sandvika og Asker, for perioden 31.12.22-31.12.23 eller 01.02.23-01.02.24?

Feb 16, 2024 - 16:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Kan statsråden orientere meg om endringen i antall stillinger for Øst PD (inkl. hvordan dette fordeler seg på Lillestrøm, Ski og de andre politistedene) og endringen for Oslo PD sin andel som fordeler seg på Sandvika og Asker, for perioden 31.12.22-31.12.23 eller 01.02.23-01.02.24?