Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvilke konkrete årsaksfaktorer mener statsråden ligger til grunn for den kraftige nedgangen i personer som lever på sperret adresse fra 2015 til 2023?

Feb 23, 2024 - 19:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hvilke konkrete årsaksfaktorer mener statsråden ligger til grunn for den kraftige nedgangen i personer som lever på sperret adresse fra 2015 til 2023?