Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvordan skal statsråden sørge for at ikke flere politiområder og distrikter ser seg nødt til å kutte i forebyggende arbeid, når de varslede ekstrabevilgningene i revidert nasjonalbudsjett ikke vil øke bemanningen ut over dagens nivå?

May 7, 2024 - 20:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hvordan skal statsråden sørge for at ikke flere politiområder og distrikter ser seg nødt til å kutte i forebyggende arbeid, når de varslede ekstrabevilgningene i revidert nasjonalbudsjett ikke vil øke bemanningen ut over dagens nivå?