Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 13.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Justisministeren sier det ikke er aktuelt nå å legge ned noen av de 16 fengslene som er foreslått nedlagt i rapporten om fremtidig fengselskapasitet. Betyr det at Gjøvik og Slidreøya fengsel skal bestå som i dag, pusses opp, utvides og utvikles, eller vil fengselssituasjonen I Vestoppland fortsatt være usikker?

May 13, 2024 - 17:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 13.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Justisministeren sier det ikke er aktuelt nå å legge ned noen av de 16 fengslene som er foreslått nedlagt i rapporten om fremtidig fengselskapasitet. Betyr det at Gjøvik og Slidreøya fengsel skal bestå som i dag, pusses opp, utvides og utvikles, eller vil fengselssituasjonen I Vestoppland fortsatt være usikker?