Skriftlig spørsmål fra Henrik Asheim (H) til næringsministeren. Besvart: 13.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan statsråden gi en oversikt over ventetidene hos Statsforvalteren på søknader om opprettelse av næringsvirksomhet for mindreårige? Det bes om et landsgjennomsnitt og ventetid per embete, gjerne med historisk utvikling de siste 10 årene.

May 13, 2024 - 17:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Henrik Asheim (H) til næringsministeren. Besvart: 13.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Kan statsråden gi en oversikt over ventetidene hos Statsforvalteren på søknader om opprettelse av næringsvirksomhet for mindreårige? Det bes om et landsgjennomsnitt og ventetid per embete, gjerne med historisk utvikling de siste 10 årene.