Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 15.05.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Heilt sidan 2021 har dagens regjering hevda at det skulle settast inn såkalla «kraftfulle tiltak» for å bevege seg mot nullvisjonsmålet for drepne og hardt skadde i trafikken. I kvart år, 2021, 2022, 2023, og no i 2024, har det i debatt etter debatt blitt hevda frå regjeringspartia at dei såkalla «dødsvegane» i Noreg skulle prioriterast i ny NTP. Kvifor er ikkje E39 Veibust-Blindheim-Moa med i ny NTP dei neste 12 åra, og kvifor er fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 splitta, noko som fører til stor usikkerheit kring prosjektet?

May 15, 2024 - 13:00
 0
Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 15.05.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
Heilt sidan 2021 har dagens regjering hevda at det skulle settast inn såkalla «kraftfulle tiltak» for å bevege seg mot nullvisjonsmålet for drepne og hardt skadde i trafikken. I kvart år, 2021, 2022, 2023, og no i 2024, har det i debatt etter debatt blitt hevda frå regjeringspartia at dei såkalla «dødsvegane» i Noreg skulle prioriterast i ny NTP. Kvifor er ikkje E39 Veibust-Blindheim-Moa med i ny NTP dei neste 12 åra, og kvifor er fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 splitta, noko som fører til stor usikkerheit kring prosjektet?