Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 17.04.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

Nye tall fra Samfunnsøkonomisk analyse, laget for Huseierne, viser at kommunale vanngebyrer i snitt vil øke med 60 prosent og avløpsgebyrene med 57 prosent de fire neste årene. På toppen av dette kommer EUs fornyede avløpsdirektiv. Hvis det innføres i Norge, risikerer vi en eksplosjon i avgifter. Dette er nemlig et direktiv som ikke er tilpasset norske forhold, med spredt bosetning. Hva gjør regjeringa konkret for å forhindre en slik avgiftseksplosjon?

Apr 17, 2024 - 15:30
 0
Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 17.04.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen
Nye tall fra Samfunnsøkonomisk analyse, laget for Huseierne, viser at kommunale vanngebyrer i snitt vil øke med 60 prosent og avløpsgebyrene med 57 prosent de fire neste årene. På toppen av dette kommer EUs fornyede avløpsdirektiv. Hvis det innføres i Norge, risikerer vi en eksplosjon i avgifter. Dette er nemlig et direktiv som ikke er tilpasset norske forhold, med spredt bosetning. Hva gjør regjeringa konkret for å forhindre en slik avgiftseksplosjon?